Visstandbeheer

Een goede visstand is belangrijk voor de ecologische waterkwaliteit. Flora en fauna rondom het water is van elkaar afhankelijk. Te veel brasem en karper leidt bijvoorbeeld tot troebel water, doordat deze vissen de bodem omwoelen. Daardoor verdwijnen waterplanten en kan algengroei optreden. Dit beïnvloedt de waterkwaliteit negatief.

Hoe beheert het hoogheemraadschap de visstand?

Schieland en de Krimpenerwaard maakt hierin keuzes die afhankelijk zijn van factoren zoals:

  • de waterkwaliteitsdoelstellingen van een water
  • de waterkwaliteitsverbeterende maatregelen (zoals het saneren van riooloverstorten)
  • de mogelijkheden om een water te isoleren

Downloads