Waterkwaliteit

Schoon water, dat is één van de hoofdtaken van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het gaat dan om het water dat je buiten om je heen ziet. Niet om drinkwater (dat is een taak van de drinkwaterbedrijven).

Ook het baggeren van watergangen is belangrijk. En Schieland en de Krimpenerwaard richt watergangen zo in, dat dit goed is voor de waterkwaliteit: natuurvriendelijke oevers, ecologisch maaibeheer of visstandbeheer.

Schieland en de Krimpenerwaard ziet toe op de naleving van afgesproken regels en handhaving ervan. Vooral de Waterwet, die sinds 2009 geldt, is belangrijk voor de zorg voor de waterkwaliteit.

Water is schoon als:

  • het water helder is, en niet troebel
  • er waterplanten groeien, onder water en langs de oever
  • er verschillende soorten vis in het water leven
  • er geen rotzooi zoals afval, papier, fietsen, winkelwagentjes en dergelijke in het water ligt
  • er geen schuim op het water drijft
  • het niet stinkt
  • en er geen zichtbare verontreiniging aanwezig is, zoals olie

Om het water schoon te krijgen verricht Schieland en de Krimpenerwaard verschillende activiteiten. Zo zuiveren we afvalwater van huishoudens en bedrijven en baggeren we de watergangen. Samen met onder andere gemeenten, tuinders en boeren voeren we maatregelen door die emissies op water zo veel mogelijk verminderen. Daarnaast richten we watergangen zo in, dat dit goed is voor de waterkwaliteit. Dat doen we met natuurvriendelijke oevers. Ook ecologisch maaibeheer of visstandbeheer zijn activiteiten die zorgen voor schoner water.