Milieubeleidsplan

Schieland en de Krimpenerwaard wil bij de uitvoering van taken de milieubelasting zo beperkt mogelijk houden. Ook tijdens het transporteren en zuiveren van afvalwater en bij de verwerking van het vrijkomende zuiveringsslib. De afdeling die de awzi's beheert, heeft een eigen milieubeleidsplan.

Schieland en de Krimpenerwaard wil bij de uitvoering van taken de milieubelasting zo beperkt mogelijk houden. Ook tijdens het transporteren en zuiveren van afvalwater en bij de verwerking van het vrijkomende zuiveringsslib. De afdeling die de awzi's beheert, heeft een eigen milieubeleidsplan.

Download het milieubeleidsplan 2017-2021 (pdf, 7.6 MB)

Milieujaarverslag

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard maakt een publieksmilieujaarverslag. Wat is de invloed van de zuiveringsprocessen op het milieu? Welke acties hebben vorig jaar plaatsgevonden om de belasting te verminderen? Het is verplicht om over de grootste awzi, Kralingseveer, een dergelijk verslag uit te brengen. Maar het hoogheemraadschap neemt ook de overige awzi's in het milieujaarverslag mee, zodat het beeld compleet is. Het publieksmilieujaarverslag is onderdeel van het algemeen jaarverslag van Schieland en de Krimpenerwaard. 

Download het publieksmilieujaarverslag Schieland en de Krimpenerwaard