Septic tanks

Een septic tank is een eenvoudig waterzuiveringssysteem om sanitair afvalwater van één woning te zuiveren. Een aantal inwoners in het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard heeft van de provincie Zuid-Holland ontheffing voor de aansluitplicht op het riool gekregen. Zij mogen dus een septic tank gebruiken.

Wat is een septic tank?

Een septic tank is een eenvoudig waterzuiveringssysteem om sanitair afvalwater van één woning te zuiveren. Een aantal inwoners in het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard heeft van de provincie Zuid-Holland ontheffing voor de aansluitplicht op het riool gekregen. Zij mogen dus een septic tank gebruiken. Deze waterdichte, ondergrondse bak loost het gezuiverde spoelwater op het oppervlaktewater, of als dat er niet is, op de bodem.

Werking en onderhoud

Zwaartekracht zorgt voor scheiding van de bezinkbare delen van de vloeistof. Bacteriën maken een deel van het bezonken materiaal vloeibaar en verwijderen het daarna. Er blijft een residu achter, daarom laat u de tank periodiek leegmaken. Een rioolreinigingsbedrijf bij u in de buurt kan dit doen, u betaalt zelf de kosten. U laat de septic tank zeker legen als u in de sloot, waar de tank op loost, vaste bestanddelen ziet (bijvoorbeeld toiletpapier).

Gebruik van de septic tank

Wat mag wel en wat mag niet in de septic tank? De septic tank is bestand tegen de gebruikelijke (schoonmaak)middelen in het huishouden. Een aantal middelen kan de goede werking van de septic tank verstoren. Deze zijn in onderstaande lijst vermeld. Het hoogheemraadschap gaat er hierbij vanuit dat minimaal tweejaarlijks de septic tank wordt leeggezogen.

(Schoonmaak)middelen die de werking van de septic tank verstoren:

  • bleekmiddelen;
  • ontstoppingsmiddelen;
  • sterk zure ontkalkingsmiddelen, let op het etiket (op basis van fosforzuur, zoutzuur, zwavelzuur, e.d.);
  • basische middelen zoals soda.

Stoffen die niet in de septic tank mogen:

  • oliën en vetten, jus, braad- en bakvet;
  • verf, oplosmiddelen;
  • medicijnen;
  • smeerolie, koelvloeistof en andere producten voor de auto;
  • fotochemicaliën;
  • bestrijdingsmiddelen.

Deze stoffen levert u in bij het klein gevaarlijk afvaldepot (KGA) van uw gemeente.

Meer informatie over de septic tank? Het hoogheemraadschap is telefonisch bereikbaar, 010 45 37 200.