Inspanningsverplichting

Schieland en de Krimpenerwaard heeft een inspanningsverplichting om het water zo goed mogelijk op het vastgestelde peil te houden en extreme peilstijgingen te voorkomen.

De totale pompcapaciteit van de gemalen, ruim 5.000 m³ per minuut, is voldoende om ongeveer 18 mm neerslag per dag af te voeren. In bepaalde perioden kan er aanzienlijk meer neerslag vallen. Sloten, singels en watergangen zijn daarom niet alleen belangrijk om water af te voeren, maar zijn ook bedoeld om een deel van die extra neerslag op te vangen. Tijdens natte perioden kan dit leiden tot tijdelijke peilstijgingen.