Leggers oppervlaktewatersystemen

Het hoogheemraadschap heeft als taak om het water zo goed mogelijk op het vastgestelde peil te houden en wateroverlast te voorkomen. Dat kan alleen met een goed functionerend oppervlaktewatersysteem. In de leggers is beschreven aan welke eisen waterstaatswerken moeten voldoen.

Schieland en de Krimpenerwaard heeft met de leggers een juridisch instrument in handen.

Wat is in de leggers vastgelegd?

 • Ligging van de oppervlaktewaterlichamen, waterscheidingen en ondersteunende kunstwerken
 • functie van de oppervlaktewaterlichamen, waterscheidingen en ondersteunende kunstwerken
 • afmetingen waarop onderhoud van de oppervlaktewaterlichamen, waterscheidingen en ondersteunende kunstwerken plaatsvindt
 • welke partij verplicht is tot welk onderhoud
 • waar de verboden en geboden van de Keur van toepassing zijn

De oude geldende watersysteemleggers zijn niet digitaal beschikbaar. Deze kunt u wel opvragen bij het hoogheemraadschap.

Downloaden

Wilt u digitaal de leggers raadplegen? Er zijn verschillende keuzemogelijkheden:

Digitale kaart (aanbevolen)

Legger van het opper­vlaktewatersysteem voor Schieland

Legger Rotteboezem en waterberging Eendragtspolder

 1. Legger Rotteboezem - Tekstueel gedeelte (pdf, 1.6 MB)
 2. Kaarten:

Leggerkaart 0 - overzichtskaart (pdf, 3.0 MB)
Leggerkaart 1 - omgeving Moerkapelle (pdf, 1.5 MB)
Leggerkaart 2 - omgeving Klappolder (pdf, 1.8 MB)
Leggerkaart 3 - omgeving Rottemeren Noord (pdf, 4.4 MB)
Leggerkaart 4 - omgeving Rottemeren Zuid (pdf, 6.8 MB)
Leggerkaart 5 - Eendragtspolder Noord (pdf, 4.8 MB)
Leggerkaart 6 - Eendragtspolder Zuid (pdf, 4.3 MB)
Leggerkaart 7 - Eendragtspolder Oost (pdf, 2.0 MB)
Leggerkaart 8 - omgeving Zevenhuizer Plas (pdf, 2.1 MB)
Leggerkaart 9 - omgeving Hoge Bergse Bos (pdf, 1.4 MB)
Leggerkaart 10 - omgeving Lage Bergse Bos (pdf, 1.6 MB)
Leggerkaart 11 - omgeving Prinsenmolen (pdf, 1.9 MB)
Leggerkaart 12 - omgeving Viersprong (pdf, 2.3 MB)
Leggerkaart 13 - Noorderkanaal (pdf, 1.2 MB)
Leggerkaart 14 - Binnenrotte (pdf, 1.5 MB)
Leggerkaart 15 - Toevoerkanaal (pdf, 1.4 MB)

3. Tabellen: - Leggertabel 1 t/m 7 Boezemwatergangen (pdf, 85 kB)

Legger van het oppervlaktewatersysteem in de polder De Wilde Veenen

De legger bestaat uit drie onderdelen:

 1. Legger van het oppervlaktewatersysteem in polder De Wilde Veenen (pdf, 312 kB)
 2. Leggerkaart (pdf, 911 kB)

Tabellen:

- Tabel ondersteunende kunstwerken, duikers (pdf, 7 kB)
- Tabel ondersteunende kunstwerken, gemalen (pdf, 7 kB)
- Tabel oppervlaktewaterlichamen, hoofdwatergangen (pdf, 10 kB)
- Tabel oppervlaktewaterlichamen, overige watergangen (pdf, 14 kB)

Legger van het oppervlaktewatersysteem in de Krimpenerwaard

De legger bestaat uit drie onderdelen:

 1. Legger van het oppervlaktewatersysteem in de Krimpenerwaard (pdf, 405 kB)
 2. Leggerkaart (pdf, 3.4 MB)
  - Waterscheidingen en peilregelende kunstwerken (pdf, 1.9 MB)
  - Detailkaart waterscheidingen en peilregulerende kunstwerken (pdf, 1.9 MB)
  - Detailkaart 1 (pdf, 1.6 MB)
  - Detailkaart 2 (pdf, 1.8 MB)
  - Detailkaart 3 (pdf, 1.8 MB)
  - Detailkaart 4 (pdf, 1.1 MB)
  - Detailkaart 5 (pdf, 1.8 MB)
  - Detailkaart 6  (pdf, 1.9 MB)
  - Detailkaart 7 (pdf, 1.9 MB)
  - Detailkaart 8 (pdf, 1.9 MB)
  - Detailkaart 9 (pdf, 1.8 MB) 
  - Detailkaart 10 (pdf, 926 kB)
  - Detailkaart 11  (pdf, 1.7 MB)
  - Detailkaart 12 (pdf, 1.9 MB)
  - Detailkaart 13 (pdf, 1.9 MB)
  - Detailkaart 14  (pdf, 1.8 MB)
  - Detailkaart 15 (pdf, 2.0 MB) 
  - Detailkaart 16 (pdf, 2.0 MB)
  - Detailkaart 17  (pdf, 2.6 MB)
  - Detailkaart 18 (pdf, 2.2 MB)
  - Detailkaart 19 (pdf, 1.9 MB)
  - Detailkaart 20  (pdf, 1.7 MB)
  - Detailkaart 21 (pdf, 1.8 MB)
  - Detailkaart 22  (pdf, 2.1 MB)
  - Detailkaart 23 (pdf, 952 kB)
  - Detailkaart 24 (pdf, 2.0 MB)
  - Detailkaart 25  (pdf, 2.2 MB)
  - Detailkaart 26 (pdf, 1.9 MB)
  - Detailkaart 27 (pdf, 1.6 MB)
  - Detailkaart 28 (pdf, 1.1 MB)
  - Detailkaart 29 (pdf, 862 kB)
  - Detailkaart 30 (pdf, 788 kB)
 3. Tabellen:

- Tabel hoofdwatergangen (pdf, 509 kB)
- Tabel overige watergangen (pdf, 503 kB)
- Tabel gemalen (pdf, 7 kB)
- Tabel vaste dammen (pdf, 10 kB)
- Tabel waterscheidingen (pdf, 9 kB)
- Tabel inlaten (pdf, 7 kB)
- Tabel stuwen (pdf, 243 kB)

Legger van het oppervlaktewatersysteem in de Tweemanspolder

De legger bestaat uit drie onderdelen:

 1. Legger van het oppervlaktewatersysteem in de Tweemanspolder (pdf, 407 kB)
 2. Leggerkaart (pdf, 3.0 MB)
 3. Tabellen:

- Tabel gemalen
- Tabel inlaten
- Tabel oppervlaktewaterlichamen (pdf, 14 kB)
- Tabel stuwen (pdf, 6 kB)
- Tabel syphons (pdf, 6 kB)
- Tabel waterscheidingen