Waterpeil

Schieland en de Krimpenerwaard beheert het systeem van watergangen, boezems, stuwen, gemalen en inlaten in het beheersgebied. Het hoogheemraadschap zorgt voor een goed waterpeil in sloten en plassen.

Droge voeten, dat is één van de hoofdtaken van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De zorg voor het waterpeil is hierbij heel erg belangrijk.

Schieland en de Krimpenerwaard beheert het systeem van watergangen, boezems, stuwen, gemalen en inlaten in het beheersgebied. Het hoogheemraadschap zorgt voor een goed waterpeil in sloten en plassen door in natte perioden water af te voeren en in droge perioden aan te voeren.

Het te hanteren peil is aangepast aan het gebruik van de grond. In een stadsomgeving is namelijk een ander waterpeil nodig dan in een agrarische omgeving. Een samenspel van inlaten, stuwen en gemalen zorgt voor het juiste waterpeil. Het hoogheemraadschap werkt ten westen van de Hollandsche IJssel met een boezemwatersysteem: poldergemalen pompen het water vanuit de polders naar boezemwater en boezemgemalen pompen het water naar de rivier. In de Krimpenerwaard, ten oosten van de Hollandsche IJssel, wordt het water direct vanuit de polder naar de rivier gepompt.