Wateroverlast

Er zijn drie partijen die verantwoordelijkheden dragen voor het water in en om uw pand of perceel. Dat bent u in de eerste plaats zelf als eigenaar, maar ook de gemeente en het waterschap hebben bepaalde zorgplichten.

Particulier

Als eigenaar of erfpachter bent u zelf verantwoordelijk voor de ontwatering en afwatering van uw perceel en/of pand.

Gemeente

De gemeente heeft een drietal zorgplichten op het gebied van water:

  1. Afvalwater
  2. Hemelwater
  3. Grondwater

Waterschap

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van het oppervlaktewater (waterpeil en waterkwaliteit).


Taken en verantwoordelijkheden in het grondwaterbeheer

Meer informatie:

Gemeente Rotterdam

Wat kan ik doen om wateroverlast te voorkomen?

Downloaden

Water en vocht in of rond uw huis (pdf, 578 kB)