Wegen

Ook enkele wegen in het beheersgebied vallen onder beheer van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Namelijk: in de Krimpenerwaard, de wegen buiten de bebouwde kom (uitgezonderd de provinciale wegen).

Schieland en de Krimpenerwaard wil de veiligheid van weggebruikers waarborgen. Dit houdt in dat er veel aandacht is voor de inrichting van de wegen en de bermen. Gladheidbestrijding is ook een belangrijke taak. U wordt verzocht onveilige situaties op de genoemde wegen of gladheid te melden bij het hoogheemraadschap!

Foto Opperduit

Onderhoud

Het hoogheemraadschap voert periodiek reconstructies uit aan wegen en fietspaden. Voor veiligheid en begaanbaarheid. Renovatie van een wegvak zorgt dat het weer 20 jaar voldoet aan de gestelde eisen. Op basis van weginspecties maakt Schieland en de Krimpenerwaard een lange termijnplanning. De interpretatie van verzamelde gegevens vindt plaats op basis van de bodemgesteldheid, de verkeersbelasting en praktijkervaringen. Per jaar reconstrueert Schieland en de Krimpenerwaard gemiddeld vijfhonderd tot duizend meter weg.

De hoeveelheid verkeer, de snelheid, de hoeveelheid wringend verkeer, de gewenste levensduur, de gewenste geluid reducerende eigenschappen en de eventueel aanwezige constructie zijn bepalend voor de reconstructie. Is het nodig asfalt(dek)lagen volledig te vervangen, eventueel versterkt door wapeningsnetten en hoe is de gebruikte funderingstechniek?

Bekijk wegwerkzaamheden op de kaart

Gladheidbestrijding

Een belangrijke taak van Schieland en de Krimpenerwaard is het berijdbaar houden van de wegen in het beheersgebied. Ook door gladheid te voorkomen en te bestrijden. In geval van sneeuw duurt het soms wat langer voordat strooizout werkt. Naarmate er meer auto’s over de weg heen rijden, werkt het zout effectiever. Op recreatieve fietspaden wordt niet gestrooid. U wordt verzocht verkeersonveilige situaties of gladde wegen te melden bij het hoogheemraadschap!

Gladheidsmeldsysteem

Het gladheidsmeldsysteem van Schieland en de Krimpenerwaard bestaat uit meetstations op een aantal plaatsen langs de weg. Namelijk op de West Vlisterdijk, IJsseldijk Noord en Schuwacht. De meetstations bestaan uit een weerhut en enkele wegdeksensoren. De weerhut meet op 1,5 meter hoogte de luchttemperatuur, de relatieve vochtigheid en de neerslag. De sensoren meten de temperatuur van het wegdek, de hoeveelheid zout op het wegdek en de temperatuur van de ondergrond. Het systeem combineert de gegevens en geeft aan of het nodig is te strooien.