Besluiten dagelijks bestuur

Op deze pagina vindt u de besluiten van het dagelijks bestuur.

In de linker kolom staat het voorstel. Rechts daarnaast staat het besluit. Als het besluit ‘conform voorstel’ is, betekent dit dat het dagelijks bestuur het voorstel heeft overgenomen.