Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt de gevolgen van de plannen (het beleid) van Schieland en de Krimpenerwaard. De uitvoering van de onderzoeken gebeurt meestal door speciale medewerkers van de organisatie. Soms krijgt een extern bureau de opdracht.

Na afloop van het onderzoek heeft de rekenkamercommissie vaak adviezen en aanbevelingen. Deze worden besproken met het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan de adviezen laten uitvoeren door het dagelijks bestuur.

De rekenkamercommissie bestaat uit:

  • Frits Brouwer: voorzitter (extern)
  • Marvin Biljoen: lid algemeen bestuur
  • Manon Broere-van der Wees: vicevoorzitter lid algemeen bestuur
  • Jan Hendrik van Dorp: lid algemeen bestuur
  • Wim van Heemst: lid algemeen bestuur
  • Piet Boesberg: ambtelijk secretaris

 

Heeft u vragen over de rekenkamercommissie of heeft u voorstellen voor een uit te voeren onderzoek door de rekenkamercommissie? Neem dan contact op met de heer Piet Boesberg, secretaris van de rekenkamercommissie Schieland en de Krimpenerwaard via +31 6 11 36 84 63.

DOCUMENTEN VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE DOWNLOADEN