Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is onafhankelijk en ondersteunt het algemeen bestuur.

De rekenkamercommissie onderzoekt of het hoogheemraadschap gedaan en bereikt heeft wat het algemeen bestuur wilde en tegen de afgesproken kosten.

De feitelijke uitvoering van de onderzoeken gebeurt meestal door speciale medewerkers van de organisatie. Soms krijgt een extern bureau de opdracht.

Na afloop van het onderzoek heeft de rekenkamercommissie vaak adviezen en aanbevelingen. Deze worden besproken met het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan de adviezen laten uitvoeren door het dagelijks bestuur.

De rekenkamercommissie bestaat uit:

  • Frits Brouwer: voorzitter (extern)
  • Marvin Biljoen: lid algemeen bestuur
  • Manon Broere-Van der Wees: vicevoorzitter, lid algemeen bestuur
  • Jan Hendrik van Dorp: lid algemeen bestuur
  • Wim van Heemst: lid algemeen bestuur
  • Piet Boesberg: ambtelijk secretaris

Heeft u vragen over de rekenkamercommissie of heeft u voorstellen voor een door de rekenkamercommissie uit te voeren onderzoek? Neem dan contact op met de heer Piet Boesberg, secretaris van de rekenkamercommissie, via +316 113 68 463 of via p.boesberg@hhsk.nl.

DOCUMENTEN VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE DOWNLOADEN

Over de manier van werken van de rekenkamercommissie

Over door de rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoeken