Wie zitten er in het algemeen bestuur

Het algemeen bestuur (de verenigde vergadering) bestaat uit de volgende leden.

Fractie Lid

Fractie: Water Natuurlijk

Lees meer over Agnes van Zoelen

Zoelen.jpg

Agnes van Zoelen

Fractie: Water Natuurlijk
Telefoonnummer: 06 405 78 590
E-mailadres: vancappellejosien@gmail.com
Website: www.waternatuurlijk.nl/schieland-en-krimpenerwaard Twitter: @JosienvCappelle
LinkedIn: linkedin.com/in/josienvancappelle

Elke week wandel ik samen met mijn man zo’n 20 kilometer door een mooi stukje van Nederland. Vaak langs de Rotte, door de Krimpenerwaard of langs het strand. Ook ben ik regelmatig op pad voor mijn opleiding tot natuurgids van IVN. En als je zo buiten bent, dan zie je pas hoe mooi Nederland (nog) is! Maar ook in de stad is de natuur niet ver weg, en daar komt gelukkig ook steeds meer aandacht voor. Biodiversiteit, het vergroenen van de stad en schoon water zonder medicijnen of plastics: daar zet ik mij graag voor in de komende periode!

De Rotte is een prachtige plek om te wandelen. Ook zie je veel elementen uit ons werk terugkomen, zoals met de waterberging van de Eendragtspolder en de bodemdaling in de veel lager liggende polders. 

VanCappelle.jpg

Josien van Cappelle

Fractie: Water Natuurlijk

Biljoen.jpg

Marvin Biljoen

Fractie: Water Natuurlijk
Telefoonnummer: 010 45 37 346
E-mailadres: e.schreuder@hhsk.nl 
Website: www.waternatuurlijk.nl/schieland-en-krimpenerwaard
Twitter: @ElskeSchreuder
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/elske-schreuder-4481206/

De rivieren met hun bochten …… het gras, hier meer groen en daar meer geel…. de kassen, ‘s nachts lichtgevende blokken….. de dorpen en de stad, mijn stad….. En vooral die rechte sloten, zo lang en smal en zo dicht op elkaar, die blikkeren in het zonlicht terwijl het vliegtuig bij Zestienhoven een bocht maakt…. Thuiskomen is soms het leukste van op vakantie gaan. Ook vanuit de metro of trein kan ik met bewondering kijken naar dat Zuid-Hollandse landschap dat zó door mensen is gevormd en tegelijk nog steeds helemaal van de natuur is. Zout en zoet water, plensbuien, droogte en wind: daar moeten we mee leven. Om in deze tijd van klimaatverandering en economische druk en nog veel meer uitdagingen een leefbaar landschap te helpen bewaren: daar wil ik me voor in zetten. Dat betekent samenwerken, creatief maatwerk, toekomstgericht zijn maar het waardevolle behouden. Biodiversiteit bewaken, innovatie stimuleren. Democratisch tot beleidskeuzes komen. Ik neem daartoe mijn brede ervaring mee: als volksvertegenwoordiger (onder andere in Provinciale Staten van Zuid-Holland) en lid van het Dagelijks Bestuur van de toenmalige Deelgemeente Rotterdam Noord (Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer), als trainer lobbyen & netwerken, als afgestudeerd jurist en filosoof (nou ja…) Maar bovenal als trotse optimistische stadsbewoonster met uitzicht op een singel en met fietskilometers in het hele HHSK-gebied. Mijn buren, mijn (klein-)kinderen, alle – toekomstige – inwoners en ‘gebruikers’ (mens, dier, plant, ecosysteem, organisatie) van ons veenweidegebied en onze dorpen en steden gun ik een duurzame en mooie en veilige leefomgeving. Dus.

Mijn favoriete plekken zijn het plein voor de Laurenskerk, aan de voet van het beeld van Erasmus, vlak bij die oude ‘Dam in de Rotte’; Oud Verlaat (koffie op het terras in de zon…) en in de Watertaxi of Waterbus over de Maas. 

Elkse Schreuder

Elske Schreuder

Fractie: Water Natuurlijk
Telefoonnummer: 06 149 98 875
E-mailadres: erik.hovingh@hhsk.nl
Website: www.waternatuurlijk.nl/schieland-en-krimpenerwaard
Facebook: https://www.facebook.com/erik.hovingh.5
LinkedIn: www.linkedin.com/in/erik-hovingh-2b621590

Ik ben een echte waterliefhebber! Ik hou van zeilen, schaatsen en zwemmen. Ik geniet van het leven in en om het water en probeer dit ook over te brengen op mijn twee kinderen, Tim en Eva.

Ik ben afgestudeerd watermanager en heb jaren in de water wereld gewerkt. Ik ben een teamspeler die werkt aan de goede sfeer om gezamenlijk, optimaal te kunnen presteren. Dat doe ik binnen Water Natuurlijk, maar dat probeer ik ook binnen het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap te doen. Zoeken naar de overeenkomsten en kansen en samenwerken aan een beter waterschap voor burgers en bedrijven.

Ik woon aan de Ringdijk in Schiebroek en kijk uit over de snoekenpaaiplaats van de Bergse Achterplas. Het uitzicht is iedere dag en ieder seizoen anders. Echt een hele fijne plek om te wonen en te genieten van de natuur als ik met de kinderen even een ommetje maak. In het weekend ga ik vaak net wat verder weg. Met de fiets naar het Schiebroekse Park of naar boerderij het Lansingerland en de Rottemeren. Ook ga ik graag wandelen in de Berkenwoudse Driehoek.

Hovingh.jpg

Erik Hovingh

Fractie: Water Natuurlijk

Mijn hobby’s zijn wandelen, fietsen, tuinieren en lezen. Mijn passies: natuur (de evolutie, de veelvormigheid en intelligentie van de natuur) en de sociale stad.

Mijn werk, mijn professionele betrokkenheid ligt bij het wonen in de stad en het meedoen van mensen aan het vormgeven van hun leefomgeving, hun eigen wijk, dorp of regio.  En recentelijk participatie in de aardgasvrij maken van wijken.

Mijn ideaal: Een groen-blauwe en klimaatbestendige stad in een diverse, veilige en schone regio.  

Waar komt mijn passie en mijn ideaal vandaan? Ik ben opgegroeid aan de rand van de stad Den Haag, nabij het Westland, de duinen en de zee. Ik ben opgeleid als geograaf en bioloog (onderwijs). Daarnaast ben ik actief als burger in de eigen leefomgeving en een cultuurbezichteraar, fietser en wandelaar in de regio.

Mijn passies geef ik op verschillende manieren inhoud. Als initiator van burgerinitiatieven. Als natuurgids bij het IVN (door o.a. het geven van duurzaamheidswandelingen) en als bestuurslid van de natuur- en landschapstuin Zoetermeer en de stichting Groene Pedagogiek.  Als commissaris bij een woningcorporatie in Utrecht. Als adviseur bij het ‘Het Omgevingskwartier’. Als meedenkend inwoner over de toekomstige bouwopgave van Zoetermeer en de blauw-groene inrichting van de nieuwe Driemanspolder tussen Zoetermeer en Den Haag.

En ……. door mij actief in te zetten voor mijn Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Mijn inzet is gericht op: Het Hoogheemraadschap als initiatiefrijke partner van burgers, ondernemers en overheden. Als een naar buiten gerichte en zichtbare organisatie. Actiever in de stad en slimmer en strenger in het buitengebied. In integrale, gebiedsgerichte maatregelen en projecten. Met als resultaat meer biodiversiteit, schoon natuurrijk water en klimaatbestendigheid. 

Voor het gehele werkgebied van het HHSK, maar een klein beetje extra voor Zoetermeer. 

Veldhuijsen.jpg

Chris Veldhuijsen

Fractie: VVD

Geselschap.jpg

Jock Geselschap

Fractie: VVD

Slingerland.jpg

Maaike Slingerland

Fractie: VVD

Telefoonnummer: 06 316 54 102

Als VVD’er doe ik mijn best om het waterschap zijn kerntaken te laten uitvoeren zoals het het hoort. Sober en doelmatig. Geen taken van anderen uitvoeren waardoor er onnodig belastinggeld moet worden opgehaald bij bedrijven en inwoners.

De oorsprong van de Rotte is mijn favoriete plek. Dit is een unieke locatie omdat de oorsprong een paar meter boven het maaiveld ligt. Vanaf deze plek heb je een prachtig uitzicht over de diepe polders. En je kijkt naar de contouren van Rotterdam en Zoetermeer.

Lees meer over Paul van den Eijnden

VanDenEijnden.jpg

Paul van den Eijnden

Fractie: VVD
Telefoonnummer: 06 502 03 140
E-mailadres: info@habbenjansen.nl
Website: www.krimpenerwaard.vvd.nl
LinkedIn: Ja

Ik wil mij inzetten door simpele en doelmatige oplossingen en een duurzaam beleid. Graag zou ik bij willen dragen aan technische en duurzame oplossingen voor de klimaatvraagstukken, waaronder bodemdaling.

Mijn favoriete plek is de brug over de Ringsloot en Elserwetering van het fietspad Koolwijkseweg – Elserwetering. Vandaar kan je prachtig de polder in kijken.

Jansen.jpg

Cor Habben Jansen

Fractie: VVD

VanNautaLemke.jpg

Jacqueline van Nauta Lemke

Fractie: P.v.d.A.

Heemst.jpg

Wim van Heemst

Fractie: P.v.d.A.
Telefoonnummer: 06 242 35 261
E-mailadres: harppr@planet.nl Facebook: Ja
LinkedIn: Ja

Ambitie: Duurzame veiligheid zonder hogere lasten voor de inwoners. Daar zet ik me voor in!

Speerpunten: 

 • Bescherming tegen hoogwater door innovatief dijkbeheer en aanleg waterbergingen
 • Directe aanpak van de klimaatverandering en duurzaam waterbeheer zonder hogere kosten voor de inwoners
 • Voldoende schoon en gezond water

Mijn favoriete plek: de rivier de Rotte en omgeving. Ik fiets graag door ons hele werkgebied, vooral langs de Rotte en door de Krimpenerwaard.

Anneke Heinecke

Anneke Heinecke

Fractie: P.v.d.A.
Telefoonnummer: 06 241 62 489
E-mailadres: a.hazelebach@hhsk.nl Website: www.zuidholland.pvda.nl/wieiswie 
Facebook: Ja
LinkedIn: Ja

Ambitie: Waterveiligheid in alle polders, steden en dorpen, tegengaan van wateroverlast bij hoosbuien, meer aandacht voor droogte en de gevolgen hiervan voor mens, dier, plant en omgeving, beperken van de bodemdaling, geen verhoging van de kosten voor burgers, meer contacten en communicatie met betrokken bewoners en bedrijven, heldere democratische besluiten, stimuleren van de recreatie in het gebied van ons waterschap en het verhogen van het klimaat- en milieubewustzijn.

Ik heb twee favoriete plekken: het zitbankje tegenover het kantoor van ons waterschap met uitzicht op de Nieuwe Maas en de skyline van Rotterdam. In de Krimpenerwaard is mijn favoriete route de tocht langs de Vlist van Schoonhoven naar Haastrecht. Dus aan de ene kant het toppunt van de grootstedelijkheid en aan de andere kant dat van het landelijke karakter van ons waterschap.

Hazelebach.jpg

Arjen Hazelebach

Fractie: 50PLUS 
E-mailadres: s.siemons@hhsk.nl
Website: www.50pluspartij.nl 
Facebook: Ja
LinkedIn: Ja

Ambitie: Het voorkomen van achterkamertjes en vriendjespolitiek en de burger meer te betrekken bij de samenstelling van het algemeen bestuur en de uitvoering. 

Mijn favoriete plek is op de fiets langs de Rotte en Zevenhuizerplas fietsen.

Siemons.jpg

Sjef Siemons

Fractie: 50PLUS 
Telefoonnummer: 06 819 34 302
E-mailadres: j.valk@hhsk.nl Twitter: @jetemetet
Facebook: Ja
LinkedIn: Ja

Mijn ambities zijn: Zorgen dat we toegankelijk zijn, dat mensen weten wat we doen en dat we er voor hen zijn!

Mijn favoriete plek: Op de Erasmusbrug, turend over de Nieuwe Maas, de ene kant richting Limburg, de andere kant richting de nieuwe waterweg en de zee. Water, land en verbinding!

Valk.jpg

Jet Valk

Fractie: SGP-ChristenUnie

Lees meer over Martin van der Spek

VanDerSpek.jpg

Martin van der Spek

Fractie: SGP-ChristenUnie
E-mailadres: g.vanden.bergh@hhsk.nl Website: www.hhsk-sgpchristenunie.nl
Twitter: @VdGreet
Facebook: Ja

Ambitie: Een duurzame samenleving, herstel van biodiversiteit. Innovatie waar mens, dier en natuur beter van worden. De agrarische sector wordt waar nodig gestimuleerd en ondersteund om steeds duurzamer te gaan werken.

De Rotte, als ik van de oorsprong van de Rotte in Moerkapelle naar Rotterdam fiets geniet ik enorm van het polderlandschap afgewisseld door bebouwing, bos, enzovoort. 

VanDenBergh-Kempenaar.jpg

Greet van den Bergh-Kempenaar

Fractie: CDA
Telefoonnummer: 06 212 14 571
E-mailadres: d.gerts@hhsk.nl LinkedIn: ja

Ambities: Met en voor mensen me inzetten voor de waterveiligheid, - kwaliteit en de gevolgen van de klimaatveranderingen. Duurzaamheid is daarbij het uitgangspunt van mijn denken.

Favoriete plek: ‘t Weegje, een prachtig natuurgebied tussen Waddinxveen en Moordrecht. Het ligt eigenlijk in m’n achtertuin, ik loop er elke dag met onze hond.

Dorenda Gerts

Dorenda Gerts

Fractie: Ons-Platteland

Boer.jpg

Willem Boer

Fractie: Algemene Waterschapspartij
E-mailadres: l.welter@hhsk.nl Website: https://www.algemenewaterschapspartij.nl/waterschappen/schieland-en-krimpenerwaard/
Facebook: Ja
LinkedIn: ja

Ik wil een actieve opbouwende bijdrage leveren aan een toekomstbestendig Hoogheemraadschap. Waterveiligheid, maatregelen tegen bodemdaling, het  veenweide gebied, opvang van hoosbuien, onderhoud en schoonwater zijn voor mij belangrijke zaken.

Op een zondagmiddag ben ik vaak bij mijn watersportvereniging aan de Kralingse Plas. Heerlijk genieten van het mooie uitzicht over het water. Verder fiets ik graag door het landelijke gebied van de Krimpenerwaard. De combinatie van land, water en de uitgestrektheid van het land doen mij denken aan het prachtige gedicht van Marsman, ‘denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan …… en in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord’.

Lex Welter

Lex Welter

Fractie: Bedrijven
Telefoonnummer: 06 513 00 693
E-mailadres: j.van.dorp@hhsk.nl LinkedIn: Ja

Ik wil met oog voor de toekomst, voortvarend en pragmatisch de taken van het hoogheemraadschap helpen uitvoeren.

Mijn favoriete plek is de schoonheid en rust van de Rotte als levende ader in ons gebied, niet in het minst om wekelijks op te roeien. 

VanDorp.jpg

Jan Hendrik van Dorp

Fractie: Bedrijven
Telefoonnummer: 010 45 37 200
E-mailadres: w.van.bemmelen@hhsk.nl  LinkedIn: Ja

Mijn ambitie is werken aan een waterschap dat midden in de samenleving staat en klaar is voor de uitdagingen van morgen. Een toekomstbestendig waterschap dat inspeelt op de kansen en veranderingen die ontwikkelingen zoals klimaatverandering en de energietransitie met zich meebrengen. Samenwerking met het bedrijfsleven is daarvoor essentieel. Daarom ga ik me de komende jaren inzetten voor verdere verbinding van het Hoogheemraadschap met het bedrijfsleven in ons verzorgingsgebied.

De Rottebergen is mijn favoriete plek. Vanaf deze plek, aan de rand van Rotterdam en naast de Rotte, heb ik tijdens het mountainbiken prachtig uitzicht over ons verzorgingsgebied. Hier komt voor mij alles samen, de bedrijvigheid, de stad Rotterdam met haar skyline en de natuur.

VanBemmelen.jpg

Wigge van Bemmelen

Fractie: Bedrijven

Heemskerk.jpg

Jessie Heemskerk

Fractie: Bedrijven
Telefoonnummer: 06 129 80 796
E-mailadres: j.smits@hhsk.nl Twitter: @SmitsConsult
LinkedIn: Ja

Ons Waterschap staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Klimaatverandering brengt aanvullende opgaven met zich mee op het terrein van waterveiligheid, wateroverlast en waterschaarste.  Daarnaast kunnen en moeten we een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame en circulaire economie. Als bestuurder wil ik daar graag een bijdrage aan leveren. En tevens verbindingen leggen met partijen uit het bedrijfsleven die hieraan eveneens kunnen bijdragen.

Ik fiets graag langs de Rotte op een stil moment. Prachtige natuur.

Jan Smits

Jan Smits

Fractie: Bedrijven

Lees meer over Jos Verdoold

Verdoold.jpg

Jos Verdoold

Fractie: Geborgd ongebouwd
Telefoonnummer: 06 223 74 417
E-mailadres: a.de.zeeuw@hhsk.nl

Mijn ambitie is om het platteland en landbouw op de kaart te zetten.

Mijn favoriete plek is het unieke slagenlandschap van de Krimpenerwaard.

Zeeuw.jpg

Aart de Zeeuw

Fractie: Geborgd ongebouwd
Telefoonnummer: 06 214 06 107
E-mailadres: arie@vdhoekdegroot.nl

Mijn ambitie is om de belangen van het buitengebied waar land en tuinbouw een belangrijke plaats innemen zo goed mogelijk te behartigen.

Mijn favoriete plek is de Rottepolder vanwege de combinatie van een prachtig akkerbouwgebied, mooie natuur en waterberging voor natte maar ook mogelijk droge periodes.

VanDenHoek.jpg

Arie van den Hoek

Fractie: Geborgd ongebouwd
E-mailadres: m.broere@hhsk.nl

Ambitie: Ik wil me inzetten om de landbouw zichtbaar te maken binnen het bestuur van het waterschap en de agrarische ondernemers een stem te geven in de besluitvorming. 

Mijn favoriete plek is de polder van de Krimpenerwaard, niet alleen omdat hier onze melkveehouderij is gevestigd. Maar met name omdat de polder in elk jaargetijde schitterend is om te zien.   

VanDerWees.jpg

Manon Broere-van der Wees

Fractie: Natuureigenaren
Telefoonnummer: 06 201 84 177
E-mailadres: mail@wouterjoosten.nl Website: www.wouterjoosten.nl
LinkedIn: Ja

Allereerst wil ik een bijdrage leveren aan het verbeteren van bestaande en nieuwe natuur. Water is hierbij van vitaal belang want zonder water is er geen leven mogelijk. Ten tweede het stimuleren van natte natuur wat een belangrijke bijdrage kan leveren als buffer wanneer het teveel regent en wanneer er water nodig is in tijden van droogte.

Het Stormpoldervloedbos bij Krimpen aan den IJssel is mijn favoriete plek. Dit is een prachtig natuurgebied wat midden in de bedrijvigheid ligt langs de Nieuwe Maas. Een uitstekend voorbeeld hoe je fantastische natuur kunt realiseren midden in de drukte met verschillende zeldzame planten. Absoluut een bezoekje waard!

Wouter Joosten

Wouter Joosten

Schaduwfractieleden

Gekozen leden van de verenigde vergadering kunnen zich (als zij niet aanwezig kunnen zijn) in de commissies laten vervangen door een schaduwfractielid.

De schaduwfractieleden zijn:

 • De heer T. Biemond (Ons-Platteland)
 • De heer W.A.F. van der Boor (PvdA)
 • De heer G. Oudijk (Ongebouwd)
 • De heer B. van der Roest (SGP-ChristenUnie)
 • De heer S. van Wijngaarden (VVD)
 • De heer H. van der Zee (Water Natuurlijk)
 • De heer W.J.M. van Zeijl (AWP niet politiek wel deskundig)
 • Mevrouw N. bom (CDA)