Wie zitten er in het algemeen bestuur

Het algemeen bestuur (de verenigde vergadering) bestaat uit de volgende leden.
Agnes van Zoelen
Agnes van Zoelen

Water Natuurlijk

010 453 72 72
a.van.zoelen@hhsk.nl

Josien van Cappelle
Josien van Cappelle

Water Natuurlijk

06 405 78 590
vancappellejosien@gmail.com

Marvin Biljoen
Marvin Biljoen

Water Natuurlijk

Elske Schreuder
Elske Schreuder

Water Natuurlijk

010 45 37 346
e.schreuder@hhsk.nl

Erik Hovingh
Erik Hovingh

Water Natuurlijk

06 149 98 875
erik.hovingh@hhsk.nl

Christiaan Veldhuijsen
Chris Veldhuijsen

Water Natuurlijk

06 423 96 962

c.veldhuijsen@hhsk.nl

Teun Visscher
Teun Visscher

CDA

06 247 32 391
visscherteun@live.nl

Sjoerd van Wijngaarden, foto en contactinformatie volgt - VVD

Jock Geselschap
Jock Geselschap

VVD

Maaike Slingerland
Maaike Slingerland

VVD

06 316 54 102

Jacqueline van Nauta Lemke
Jacqueline van Nauta Lemke

VVD

Wim van Heemst
Wim van Heemst

PvdA

Anneke Heinecke
Anneke Heinecke

PvdA

06 242 35 261
harppr@planet.nl

Arjen Hazelebach
Arjen Hazelebach

PvdA

06 241 62 489
a.hazelebach@hhsk.nl

Sjef Siemons
Sjef Siemons
Jet Valk
Jet Valk

50-PLUS

06 819 34 302
j.valk@hhsk.nl

Martin van der spek
Martin van der Spek

SGP-ChristenUnie

010 453 72 72
m.vander.spek@hhsk.nl

Greet van den Bergh-Kempenaar
Greet van den Bergh-Kempenaar

SGP-ChristenUnie

g.vanden.bergh@hhsk.nl

Willem Boer
Willem Boer

Ons-Platteland

Lex Welter
Lex Welter

Algemene Waterschapspartij

l.welter@hhsk.nl

Jan Hendrik van Dorp
Jan Hendrik van Dorp

Bedrijven

06 513 00 693
j.van.dorp@hhsk.nl

Wigge van Bemmelen
Wigge van Bemmelen

Bedrijven

010 45 37 200
w.van.bemmelen@hhsk.nl

Jessie Heemskerk
Jessie Heemskerk

Bedrijven

Jan Smits
Jan Smits

Bedrijven

06 129 80 796
j.smits@hhsk.nl

Jos Verdoold
Jos Verdoold

Bedrijven

010 453 72 72
j.verdoold@hhsk.nl

Aart de Zeeuw
Aart de Zeeuw

Geborgd ongebouwd

06 223 74 417
a.de.zeeuw@hhsk.nl

Arie van den Hoek
Arie van den Hoek

Geborgd ongebouwd

06 214 06 107

arie@vdhoekdegroot.nl

Manon van der Wees
Manon van der Wees

Geborgd ongebouwd

m.broere@hhsk.nl

Wouter Joosten
Wouter Joosten

Natuureigenaren

06 201 84 177
mail@wouterjoosten.nl

Schaduwfractieleden

Gekozen leden van de verenigde vergadering kunnen zich (als zij niet aanwezig kunnen zijn) in de commissies laten vervangen door een schaduwfractielid.

De schaduwfractieleden zijn:

  • De heer T. Biemond (Ons-Platteland)
  • De heer W.A.F. van der Boor (PvdA)
  • De heer G. Oudijk (Ongebouwd)
  • De heer B. van der Roest (SGP-ChristenUnie)
  • De heer H. van der Zee (Water Natuurlijk)
  • De heer W.J.M. van Zeijl (AWP niet politiek wel deskundig)
  • Mevrouw N. bom (CDA)