Historie

Hier vindt u meer informatie over de geschiedenis van het hoogheemraadschap en kunt u zoeken in de archieven en collecties.

Schieland en de Krimpenerwaard beheert zelf zijn oude archieven en collecties. De archiefstukken worden onder de juiste klimatologische omstandigheden bewaard en zijn, voor zover openbaar, door iedereen in te zien. Een deel van de archieven en collecties is gedigitaliseerd en kan online worden geraadpleegd. U vindt hieronder een aantal links naar online toegangen en archiefbronnen.

Een overzicht van alle archieven die Schieland en de Krimpenerwaard beheert.

Hier kunt u bladeren door de inventarissen of wel toegangen op de archieven. Belangrijke stukken zijn gescand. De downloadbare scans staan in de inventarissen.

Hier kunt u zoeken in de kaarten, charters, kunstvoorwerpen en foto’s. Afbeeldingen zijn te downloaden.

Een deel van de archieven bestaat uit verleende vergunningen: ontheffingen van de keuren van hoogheemraadschap en polders.

In de Historische Bibliotheek kunt u zoeken op titel en auteur. De boeken en tijdschriften zijn in te zien in onze studieruimte.

De toegangen op onze archieven en collecties zijn als Open Databestanden te downloaden onder de licentie CC BY-SA 4.0. Dat betekent dat u deze bestanden mag kopiëren, verspreiden, doorgeven en bewerken via elk medium of bestandsformaat en voor alle doeleinden, onder de voorwaarden Naamsvermelding (vermelding van de maker van het bestand) en GelijkDelen (als het bestand is gemuteerd, moet dit onder dezelfde licentie als het origineel beschikbaar worden gesteld.

OUDE KAARTEN

Een chronologisch overzicht van de bewaard gebleven overzichtskaarten van Schieland en de Krimpenerwaard.

Lees meer over oude kaarten