Privacyverklaring voor sollicitanten

Tijdens een sollicitatieprocedure geeft de sollicitant in vertrouwen persoonsgegevens door aan het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Het hoogheemraadschap hecht er grote waarde aan dat er met deze persoonsgegevens op een zorgvuldige manier wordt omgegaan en dat deze gegevens op een goede manier worden beschermd. Daarom zijn wij open en eerlijk over wat wij met uw gegevens doen en waarom.

Welke gegevens verwerken wij?

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • geboortedatum
  • geslacht
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • cv
  • motivatiebrief
  • eventueel een foto

Het bedrijf Connexys/Bullhorn verwerkt de binnenkomende sollicitaties voor het hoogheemraadschap. Zij zorgen ervoor dat uw sollicitatie wordt bewaard in de daarvoor geschikte systemen en dat deze bij het hoogheemraadschap binnenkomt. Connexys/Bullhorn kijkt niet naar de inhoud van de sollicitatie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Het hoogheemraadschap is de zogenoemde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze contactgegevens zijn als volgt:

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam
Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
Telefoonnummer: 010 45 37 200
E-mail: info@hhsk.nl en privacy@hhsk.nl

Met welk doel en waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens, omdat we deze nodig hebben als u bij ons solliciteert. Bijvoorbeeld om u te kunnen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Een andere reden is dat wij een zo goed mogelijk beeld van u proberen te krijgen en willen beoordelen of u geschikt bent voor de gevraagde functie. Hiervoor kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij van anderen over u krijgen. Bijvoorbeeld van eerdere  werkgevers (via de door u opgegeven informatie). Al deze verwerkingen doen wij om de sollicitatieprocedure goed uit te voeren. Wij geven geen informatie aan anderen, tenzij wij dat voor de wet verplicht zijn, of wanneer dit nodig is voor de sollicitatieprocedure.

Bewaartermijn

Schieland en de Krimpenerwaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de sollicitatieprocedure of om ons aan wet- en/of regelgeving te kunnen houden.

Wij bewaren persoonsgegevens tot maximaal vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens langer te bewaren voor eventuele toekomstige vacatures. In dat geval bewaren wij uw persoonsgegevens tot maximaal één jaar vanaf het moment dat u uw toestemming heeft gegeven. Na dat jaar vragen wij opnieuw uw toestemming.

Als de bewaartermijn is afgelopen, worden (als de toestemming niet opnieuw is gegeven) alle door u opgestuurde documenten automatisch anoniem gemaakt. Ze zijn dan niet meer naar een persoon te herleiden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Bijvoorbeeld door uw persoonsgegevens alleen te delen met personen die direct bij uw sollicitatieprocedure betrokken zijn. Heeft u het idee dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er tekenen zijn van bijvoorbeeld misbruik, neem dan gerust contact op met ons via privacy@hhsk.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking te laten stoppen, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

U kunt hiervoor een verzoek opsturen naar privacyformulier‌ (pdf, 55,1 KB).

Meer informatie?

Kijk dan in onze algemene privacyverklaring.