Privacyverklaring

We hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij vinden het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken.

Als het hoogheemraadschap om uw persoonsgegevens vraagt, dan leggen wij u uit waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben. Ook vertellen wij u hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren. Is het nodig dat wij uw persoonsgegevens aan een andere organisatie of overheid doorgeven, bijvoorbeeld aan een gemeente, dan informeren wij u hierover.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Heeft u bijvoorbeeld een aanvraag voor een watervergunning ingediend, dan zijn uw persoonsgegevens alleen in te zien door medewerkers van het hoogheemraadschap die uw aanvraag behandelen.

Uw rechten

Als u wilt weten welke persoonsgegevens het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek doen. Lees meer over uw rechten.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt gezet. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Sommige cookies zijn noodzakelijk, omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor u als bezoeker. Bijvoorbeeld omdat deze onthoudt in welke taal u de website wilt lezen.

Met uw toestemming plaatst Google cookies op uw computer. Deze cookies gebruikt het hoogheemraadschap om bij te houden welke pagina’s u bezoekt. Die gegevens raadplegen wij om informatie te verzamelen over bezoekpatronen. De statistische gegevens worden bijgehouden met behulp van het programma Google Analytics. De informatie die Google Analytics verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet geregistreerd. Voor meer informatie: https://www.google.com/policies/privacy/ 

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Bij het hoogheemraadschap is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. De FG ziet erop toe dat wij ons houden aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG ons over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en beschermen van persoonsgegevens.

De FG doet zijn of haar werk onafhankelijk. Wij kunnen hem of haar geen instructies geven over hoe hij of zij zijn of haar werk moet uitvoeren. Heeft u vragen over (het gebruik van) uw  persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met de FG, de heer Roel van der Meulen, door een mail te sturen naar: privacy@hhsk.nl of door te bellen naar ons algemene telefoonnummer.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels en wetten die gelden voor privacy. De FG is namens het hoogheemraadschap de contactpersoon voor de AP. U kunt ook zelf contact opnemen met de AP. Wanneer en hoe dat kan leest u op de website van de AP:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Privacybeleid

Wilt u meer weten over hoe het hoogheemraadschap voldoet aan de regels en wetten die gelden voor privacy? Lees dan ons privacybeleid (pdf, 1.1 MB).