Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

Privacyverklaring

Alle informatie die u ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Uw antwoord: