Bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie van Schieland en de Krimpenerwaard adviseert het college (dagelijks bestuur) over bezwaarschriften. Op basis van dit advies neemt het college een nieuw besluit, de beslissing op bezwaar.

De commissie is onafhankelijk, de leden en de voorzitter maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De commissie bestaat uit zes leden, die op voordracht van het college worden benoemd, geschorst en ontslagen door de verenigde vergadering. De volgende personen zijn benoemd als lid van de bezwaarschriftencommissie van Schieland en de Krimpenerwaard:

Naam

Hoofdfunctie

mw mr.   E. Koornwinder – voorzitter commissie

advocaat bij Juncto Advocaten in Den Haag

ing. J.   Dekker, lid

gepensioneerd

mw mr. I.C.M. Baltus, lid

teammanager bestuursondersteuning, kabinet en juridische zaken en loco-secretaris gemeente Schiedam

ing. M.   Blokland, lid

teammanager Civiel Beheer, gemeente Westland

Mw.mr.   G.L. Ong

jurist dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, gemeente Den Haag