Bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie van Schieland en de Krimpenerwaard adviseert het college (dagelijks bestuur) over bezwaarschriften. Op basis van dit advies neemt het college een nieuw besluit, de beslissing op bezwaar.

De commissie is onafhankelijk, de leden en de voorzitter maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De commissie bestaat uit zes leden, die op voordracht van het college worden benoemd, geschorst en ontslagen door de verenigde vergadering. De volgende personen zijn benoemd als lid van de bezwaarschriftencommissie van Schieland en de Krimpenerwaard:

Naam

Hoofdfunctie

mw. mr. G.L. Ong, voorzitter         jurist dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, gemeente Den Haag
ing. M. Blokland, lid                    
teammanager Civiel Beheer, gemeente Westland
mw. mr. E. Koornwinder, lid         advocaat bij Juncto Advocaten, Den Haag
mw. M.R. Koppenol LLM, lid
        
senior jurist/projectleider Autoriteit Consument en Markt (ACM)
mr. V. van Toledo, lid        
        
zelfstandig overheidsjurist, momenteel als senior jurist bezwaar en beroep werkzaam bij de gemeente Amsterdam
mw. mr. dr. J.C. de Wit, lid          universitair hoofddocent Bestuursrecht, juridische faculteit Erasmus Universiteit, Rotterdam