Eigendommen

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft bijna vierduizend percelen grond en water in eigendom. De percelen liggen op, in of nabij dijken en watergangen en zijn van waterstaatkundig belang.

Eigendommen

Het is daarom belangrijk dat ze eigendom zijn én blijven van het hoogheemraadschap.

Wat gebeurt er met de eigendommen?

Het hoogheemraadschap beheert de eigendomspercelen. Als het mogelijk blijft de waterstaatkundige taken goed uit te voeren kunnen derden de percelen gebruiken. Schieland en de Krimpenerwaard vraagt dan een reële vergoeding, op verschillende manieren. Hiernaast vindt u meer informatie over de verschillende contractsoorten.

Vragen of meer informatie? De afdeling Eigendommenbeheer is bereikbaar via jav@hhsk.nl of bel naar 010 45 37 200.