Erfpacht

Bij pacht geeft de eigenaar (verpachter) een onroerende zaak (een perceel grond) in gebruik aan de pachter. De pachter betaalt als tegenprestatie geld. De opbrengst van de grond is vanaf dan voor de pachter. Bij erfpacht eindigt de pacht niet als de pachter sterft. Een notariële akte vestigt, verlengt en beëindigt een erfpachtrecht.

De canon, een geldsom

De erfpachter betaalt, éénmalig of jaarlijks, een geldsom (canon) aan de eigenaar van de grond. Verpachter en pachter stellen de canon vast en herzien periodiek, afhankelijk van de algemene voorwaarden. Lukt het u niet om de jaarlijkse erfpachtcanon in één keer te betalen? Neemt u dan zo snel mogelijk contact op voor een betalingsregeling.

De voorwaarden

Als u een erfpachtrecht gevestigd hebt met het voormalige hoogheemraadschap van Schieland is één van de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. In uw notariële akte staan deze ook.

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1958 (pdf, 91 kB)

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 (pdf, 89 kB)

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1981 (pdf, 94 kB)

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1993 (pdf, 97 kB)

Het voormalige hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard heeft geen algemene voorwaarden vastgesteld. In uw notariële akte staan de voorwaarden.

Het (ver)kopen van een huis op erfpachtgrond

Voordat u een huis koopt op erfpachtgrond, zoekt u een aantal zaken uit. Wat is de looptijd van het contract? Is de canonverplichting éénmalig afgekocht of is de betaling jaarlijks? Vindt er een hertaxatie plaats? De informatie krijgt u via uw makelaar, uw notaris of Schieland en de Krimpenerwaard. Voordat u als erfpachter uw woning (en daarmee het recht van erfpacht) verkoopt, bent u verplicht om vooraf toestemming te vragen. Het hoogheemraadschap is eigenaar van de grond. Uw makelaar of notaris gebruikt dit formulier (pdf, 86 kB) downloaden en eenvoudig om toestemming vragen.

Vragen of meer informatie? De afdeling Eigendommenbeheer is bereikbaar via jav@hhsk.nl of bel naar 010 45 37 200.