Huur

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard geeft onbebouwde eigendomspercelen in huur uit. Een huurovereenkomst geeft het recht om het perceel te gebruiken.

Bijvoorbeeld voor een (sier-)tuin, een moestuin, grasland voor het hobbymatig weiden van schapen en/of paarden. Het hoogheemraadschap ontvangt een reële vergoeding.

Hoe werkt het?

Als u een perceel grond van het hoogheemraadschap wilt huren, kunt u schriftelijk of per email een verzoek indienen. Het is belangrijk ook het gebruiksdoel te vermelden. Als een perceel vrijkomt, wordt bekeken wie er als nieuwe huurder in aanmerking komt.

Vragen of meer informatie over de procedure? De afdeling Vastgoed is bereikbaar via mail  of bel naar 010 45 37 200.