Informatie voor notarissen en makelaars

aantekening kadaster

Wanneer u in het kadaster de aantekening ‘Plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur’ ziet staan betekent dit dat op het betreffende perceel de Keur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard van toepassing is. Deze melding kunt u aantreffen bij percelen waar het hoogheemraadschap eigenaar van is, maar ook bij percelen die eigendom zijn van anderen.

Het betreffende perceel is dan namelijk gelegen binnen de zonering van een waterstaatswerk. Dit betekent dat de Keur van het hoogheemraadschap van toepassing is en er beperkingen gelden voor de bescherming van de waterkering of de watergang of dat er een onderhoudsplicht van toepassing is.  

In de praktijk komt het er op neer dat toestemming van het hoogheemraadschap nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden. De toestemming kan een vergunning of een melding in het kader van een algemene regel zijn. Hierbij kan het hoogheemraadschap nadere voorwaarden opleggen. Dus als de toekomstige bewoner bijvoorbeeld (ver)bouwwerkzaamheden wenst uit te voeren of de tuin wil herinrichten moet hij/zij eerst contact opnemen met het hoogheemraadschap.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de inhoud van de Keur.

Vergunningen

Wanneer een woning wordt verkocht kan de verkoper één of meer vergunningen op zijn naam hebben staan (bijvoorbeeld voor het hebben van een brug, dam of steiger). Deze vergunningen dienen te worden ingetrokken (doc, 46 kB) of, als de koper dat wil, te worden overgeschreven (doc, 48 kB) op naam van de koper.

Het invullen van de formulieren gaat als volgt:

  1. klik om het formulier te openen;
  2. kies voor opslaan of openen;
  3. vul de vragen in (met de tab-toets springt u naar een volgend veld);
  4. print het formulier;
  5. verstuur het getekende formulier per post inclusief bijbehorende tekeningen.

Overdracht erfpachtrecht

In de algemene erfpachtvoorwaarden is opgenomen dat het hoogheemraadschap voorafgaand aan een overdracht van dit recht toestemming moet geven. De achtergrond hiervan is dat het hoogheemraadschap op deze manier altijd een actueel erfpachtersbestand heeft. Eventuele betalingsachterstanden kunnen bij de notaris verrekend worden.

Onderstaand formulier kunt u gebruiken om toestemming voor de overdracht te vragen.

Overdracht van een recht van erfpacht (pdf, 86 kB)

Als u meer informatie wilt of vragen heeft over erfpacht, dan kunt contact opnemen met Eigendommenbeheer. U kunt een email sturen naar jav@hhsk.nl of bellen naar 010 45 37 200.