Jachtrecht

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard sluit jachtrechtovereenkomsten af. Een jachtrechtovereenkomst geeft recht om te jagen op percelen grond die eigendom zijn van het hoogheemraadschap.

Hoe werkt het?

De wetgever heeft bepaald dat de eigenaar van de grond gerechtigd is tot het genot van de jacht. De eigenaar heeft de mogelijkheid het jachtrecht te verhuren. De jacht vindt als beheersmaatregel plaats, alleen wanneer andere maatregelen niet werken. De aanvrager beschikt over een geldige jachtakte.