Precariobelasting

Het hoogheemraadschap is bevoegd precariobelasting te heffen. De belasting geldt voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven grond (of water) van het hoogheemraadschap.

Wanneer betaalt u precariobelasting en welk tarief is van toepassing? U leest het in de Verordening precariobelasting Schieland en de Krimpenerwaard.

Waarom precariobelasting?

Precariobelasting beschermt het eigendomsrecht van het hoogheemraadschap en zorgt voor de ontvangst van een reële gebruikersvergoeding. Het maakt voor de heffing niet uit of een voorwerp met of zonder (keur-) toestemming is aangelegd. Precario plichtige voorwerpen zijn bijvoorbeeld: bruggen, dammen, steigers, vlonders, ligplaatsen en (woon)boten, die onder, op of boven grond van het hoogheemraadschap liggen. 

Precariobelasting in de Krimpenerwaard

In het gebied dat voorheen viel onder het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard geldt de heffing van precario sinds 2006. De ontvangen belastingaanslag bevat informatie over het precario plichtige object en de mogelijkheden om bezwaar te maken.

Vragen of meer informatie over de procedure? De afdeling Vastgoed is bereikbaar via mail  of bel naar 010 45 37 200.