Glastuinbouw

Waar gaat uw bedrijfswater heen tijdens de teeltwisseling?

Het einde van het teeltseizoen is voor veel ondernemers weer in zicht. Binnenkort start u met de teeltwisseling. Een enorme klus waarbij afvalwaterstromen ontstaan, die de rest van het jaar niet vrijkomen. Denk aan overtollig drainwater, het reinigingswater van uw recirculatiesysteem en het uitdraineren van nieuw substraat. Ook betekent het de jaarlijkse schoonmaak van allerlei apparatuur, waarbij biociden worden gebruikt. Belangrijk is dat deze waterstromen en biociden niet in de sloot terechtkomen. Ga daarom nauwkeurig te werk!

Lees meer over de teeltwisseling

Overgangstermijn Activiteitenbesluit

Per 1 januari 2013 is het gewijzigde Activiteitenbesluit van kracht. Hierin zijn de voorschriften voor activiteiten in de glastuinbouwsector opgenomen. Het Besluit glastuinbouw is komen te vervallen. Veel glastuinbouwbedrijven hebben door de wijziging van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2013 geen milieuvergunning meer nodig. 

Lees meer over de overgangstermijnen van vergunningen naar Activiteitenbesluit

Blauwdruk waterstromen glastuinbouw

Tuinbouwbedrijven hebben steeds meer aandacht voor de beschikbaarheid van goed gietwater en de lozingen (emissies) van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Het is ingewikkeld om de milieubelasting te verminderen, doordat lucht, bodem en water met elkaar samenhangen. In de Blauwdruk waterstromen glastuinbouw (pdf, 185 kB) staan alle mogelijke maatregelen en praktische oplossingen.

Wat is de blauwdruk?

De blauwdruk geeft advies over het bouwen van de ideale kas, als het gaat over water- en afvalstromen. Wet- en regelgeving geeft de minimale verplichtingen aan. Maar in de praktijk is vaak veel meer mogelijk. Door hier op tijd rekening mee te houden kunnen extra inspanningen flinke voordelen hebben, die de kosten (voor een deel) compenseren. De blauwdruk is opgesteld door: LTO Glaskracht Nederland, Unie van Waterschappen en water technische installatiebedrijven.