Waar gaat uw bedrijfswater heen tijdens de teeltwisseling?

Het einde van het teeltseizoen is voor veel ondernemers weer in zicht. Binnenkort start u met de teeltwisseling. Een enorme klus waarbij afvalwaterstromen ontstaan, die de rest van het jaar niet vrijkomen. Denk aan overtollig drainwater, het reinigingswater van uw recirculatiesysteem en het uitdraineren van nieuw substraat. Ook betekent het de jaarlijkse schoonmaak van allerlei apparatuur, waarbij biociden worden gebruikt. Belangrijk is dat deze waterstromen en biociden niet in de sloot terechtkomen. Ga daarom nauwkeurig te werk!

Ieder jaar tonen de meetgegevens van het waterschap in de periode oktober tot en met januari dat in het slootwater veel meer voedingsstoffen (stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen zitten. Ondanks de aansluitingen op de riolering ziet het waterschap de afgelopen jaren een stagnatie in de verbetering van de waterkwaliteit. 

Wat is de oorzaak?

Tijdens de teeltwisseling wordt blijkbaar (on)bewust toch afvalwater op de sloot geloosd. Terwijl de basisregel luidt dat afvalwater zoveel mogelijk moet worden hergebruikt of op de riolering moet worden geloosd. Echter kan de riolering maar een beperkte hoeveelheid afvalwater per tijdseenheid verwerken (in principe 0.5 m3/h/ha). En daar zit dan ook het probleem, want iedere teler wil snel starten met de nieuwe teelt en dan moet het watersysteem snel leeg zijn. Maar als je 10 hectare teelt hebt en 1.000 m3 afvalwater kwijt moet, dan duurt het 200 uur (!) voordat al het afvalwater weg is. Denk hier dus vooraf goed over na!

Zorg er daarnaast voor dat u de waterstromen, gedurende de teeltwisseling, goed in beeld hebt en werk aan een robuust watersysteem. Komt de verwachte lozing overeen met de beschikbare buffervoorziening en rioleringscapaciteit?  Of moet de buffervoorziening worden uitgebreid? Kan aan het eind van de teelt het percentage te hergebruiken drainwater omhoog, zodat minder drainwater overblijft? Kan het eerste drainwater in de nieuwe teelt toch worden hergebruikt of moet hiervoor de capaciteit van ontsmetter worden aangepast? 

Zuiveringscapaciteit

De meest omvangrijke lozing treedt bij veel bedrijven op tijdens de teeltwisseling. Deze periode is daarom ook bepalend voor de keuze van uw zuiveringstechniek. Denk ook daar de komende periode bewust over na, want met ingang van 1 januari 2018 moet deze techniek op uw bedrijf in werking zijn. Breng de lozingen gedurende deze periode zoveel mogelijk in kaart en onderzoek de kansen om lozingen te voorkomen. Zie voor meer tips www.glastuinbouwwaterproof.nl/zuiveringsplicht. Heeft u vragen, neem dan contact op met uw waterschap.

Samen werken we aan een verantwoorde glastuinbouw en houden we de sloten schoon. Dat doen we voor onze omgeving, maar ook voor het behoud van gewasbeschermingsmiddelen binnen de kas. U werkt toch ook mee aan een verantwoorde sector?

Bron: LTO Glaskracht Nederland