Leggers

De legger beschrijft de ligging van de waterstaatswerken en de zones waar de keurbepalingen van kracht zijn. Ook is in de legger vastgelegd wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is.

Waterstaatswerken zijn: oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen of ondersteunende kunstwerken. Het gaat in de legger over ligging, vorm, afmeting en constructie. Er zijn meerdere leggers.

Lees meer over: