Leggers

De legger is een openbaar register van het waterschap, waarin onderhoudsplicht en de gewenste of vereiste (onderhouds)toestand van water, dijken en andere waterhuishoudkundige werken en voorzieningen staan aangegeven.

Het gaat in de legger over ligging, vorm, afmeting en constructie. Het onderhoud ligt soms bij u en soms bij het waterschap.

Lees meer over:

Of bekijk de leggers waterkeringen en oppervlaktewatersystemen op de kaart. Zo kunt u zien waar bijvoorbeeld sluizen, tunnels en gemalen liggen en waar waterkeringen lopen.