Maaien

Het maaibeleid van de dijken langs de rivieren is aangepast. Sinds 2017 maaien we eerst het bovenste deel van de dijken en daarna (circa een maand later) het onderste deel.

MAAISCHEMA 2019

Bekijk het complete maaischema voor ons gebied in 2019 (pdf, 1.6 MB)

Waarom maaien in twee fasen?

Door gefaseerd te maaien krijgen de planten, vogels, vlinders, bijen, etc. meer kans om zich te ontwikkelen. Er ontstaan bloemrijkere dijken en insecten kunnen zich verplaatsen naar het hogere gras. We voldoen hiermee aan natuurwetgeving en komen tegemoet aan de wensen uit de omgeving.

Bij de eerste maaibeurt wordt waar mogelijk golvend/glooiend gemaaid, zodat er hoeken ontstaan waar vlinders en insecten kunnen schuilen en ook voldoende voedsel kunnen vinden. Alle locaties waar wij gaan maaien worden van te voren gecontroleerd op de aanwezigheid van vogelnestjes. Als we een nest aantreffen wordt deze gemarkeerd en maaien we eromheen.

Hoe dat eruit ziet, ziet u op de foto hieronder. Wij kiezen ervoor om eerst de bovenkant van de dijk te maaien, omdat dat het zicht verbetert voor het verkeer op de dijk.


Voorbeeldfoto uit Oost-Nederland

Tweede maaironde in het najaar

In het najaar worden de dijken nog een keer volledig gemaaid. De maaironde van het voorjaar wordt geëvalueerd. Dit kan nog leiden tot een andere aanpak in het najaar.

Houd er rekening mee dat het enkele jaren kan duren voordat de toename en diversiteit van bloemen zichtbaar wordt op de dijk.