Maaien

Een goede grasmat is belangrijk om als dijk bestand te zijn tegen hoog water. Daarom is het belangrijk om dijken goed te onderhouden. Door een jaarlijks maaischema houden we het gras op dijken sterk en geven we insecten en planten de ruimte om zich te ontwikkelen.

MAAISCHEMA 2020

Bekijk het complete maaischema (pdf, 1.6 MB) voor ons gebied in 2020.

Heeft u een vraag over maaien?

Misschien staat hij bij de veel gestelde vragen (pdf, 12 kB).

Waarom maaien in verschillende stappen?

Door in verschillende stappen te maaien krijgen de planten, vogels, vlinders en bijen meer kans om zich te ontwikkelen. Er ontstaan bloemrijkere dijken en insecten kunnen zich verplaatsen naar het hogere gras. We voldoen hiermee aan natuurwetgeving en komen tegemoet aan de wensen uit de omgeving.

Bij de eerste maaibeurt wordt waar mogelijk golvend/glooiend gemaaid, zodat er hoeken ontstaan waar vlinders en insecten kunnen schuilen en ook voldoende voedsel kunnen vinden. Alle locaties waar wij gaan maaien, worden van te voren gecontroleerd op de aanwezigheid van vogelnestjes. Als we een nest aantreffen, wordt deze gemarkeerd en maaien we eromheen.

Hoe dat eruit ziet, is te zien op de foto hieronder. Wij kiezen ervoor om eerst de bovenkant van de dijk te maaien, omdat dat het zicht verbetert voor het verkeer op de dijk.


Voorbeeldfoto uit Oost-Nederland

in het najaar maaien we nog een keer

In het najaar worden de dijken nog een keer volledig gemaaid. De maaironde van het voorjaar wordt geëvalueerd. Dit kan nog leiden tot een andere aanpak in het najaar.

Dijken in ons gebied worden sinds 2017 op deze manier gemaaid. Houd er rekening mee dat het enkele jaren kan duren voordat er meer en verschillende bloemen zichtbaar zijn op de dijk.