Onderhoud aan een kade

Om de kades en de gebieden erachter veilig te houden, is regelmatig onderhoud nodig. Het klein onderhoud is de verantwoordelijkheid van de bewoners van de kade, het groot onderhoud, zoals kadeophogingen of -versterkingen, is de verantwoordelijkheid van het hoogheemraadschap.

Onderhoud

Na groot onderhoud kan de kade gemiddeld weer tien jaar mee. Hoe lang de kade niet hoeft te worden opgehoogd, hangt onder andere af van de samenstelling van de ondergrond en de zettingen, verzakkingen of inklinking.

Verantwoordelijke bewoners

Wie aan een kade woont, is verantwoordelijk voor het klein onderhoud van die kade. Dit is vastgelegd in de Keur. Hierin staan de regels waarmee we de veiligheid van waterkeringen en watergangen waarborgen. Wij verwachten van u dat u de grasmat van de kade onderhoudt en dat u kleine werkzaamheden doet, zoals het repareren van de beschoeiing als er een plankje loszit en het opvullen van kuilen.

Daarnaast moet u ervoor zorgen wij het groot onderhoud zonder problemen kunnen uitvoeren en dat u op de kade geen dingen doet die de stabiliteit kunnen verminderen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u tuinhuisjes, schuttingen, planten en struiken of andere tuininrichting moet verwijderen op het moment dat wij daar om vragen.

Alles onder controle

Zowel primaire als regionale waterkeringen worden een keer in de twaalf jaar grondig getoetst op veiligheid, een soort APK voor waterkeringen. We meten en rekenen dan alles tot in de puntjes door.

Daarnaast houden we elke twee jaar een actuele hoogtemeting, waarmee we controleren of de dijken en kades in het gebied nog voldoende hoog zijn. Dit doen we met meetapparatuur vanuit de lucht (laseraltemetrie).

Bovendien voeren we elk voorjaar en elk najaar een visuele inspectie uit. Daarbij letten we vooral op punten als 'is de grasmat nog intact?' en 'zien we geen scheuren, vervormingen, natte plekken, uittredend water, verzakkingen en ongewenste objecten?' Zien we gebreken, dan komen we in actie om ze te herstellen.

Voor elke kade is door de provincie bepaald hoe hoog en sterk hij moet zijn. Deze normen zijn vastgelegd in de legger, een soort bestemmingsplan voor kades en dijken. Op basis van deze normen, de toetsresultaten, de hoogtemetingen en de inspecties hebben we een meerjarenophoogplan gemaakt. Hierin staat precies wanneer welke kade aan de beurt is voor ophoging. Aanvullend op dat plan controleren we regelmatig of alles nog in orde is. Is dat niet het geval, dan wordt de kade eerder opgehoogd of verstevigd. 

Ophoging, wat kan ik verwachten

Hieronder schetsen we stap voor stap wat er bij de werkzaamheden aan een kade komt kijken.

Meten is weten

We beginnen met een meting vanuit de lucht. Via laseraltemetrie (zie hierboven) kunnen we zien hoe hoog de kade ongeveer is. Als uit de luchtmetingen blijkt dat de kade te laag is, komen we, voor we aan de slag gaan, exact opmeten wat de staat van uw kade is. Soms doen we dat vanaf het water, meestal op de kade zelf. U ontvangt vooraf een brief van ons waarin we uitleggen dat we langskomen om de kade in te meten en te inventariseren hoe hij erbij ligt en wat erop staat. Als uit de metingen blijkt dat ophoging of versterking inderdaad nodig is, gaan we verder. Als de kade nog hoog en stabiel genoeg blijkt te zijn, kan het onderhoud worden uitgesteld. In dat geval krijgt u een brief van ons waarin dat wordt uitgelegd.

Informatieavond

Wanneer we inderdaad in actie moeten komen, houden we een informatieavond voor u en andere aanwonenden. Tijdens deze avond vertellen we u precies wat er wanneer gaat gebeuren en kunt u natuurlijk al uw vragen stellen.

Bewonersgesprekken

We komen bij u langs om te kijken of u objecten, zoals tuinhuisjes, schuttingen en tuinverlichting op de kade heeft staan die weggehaald moeten worden voor het werk kan beginnen. Hierover maken we afspraken. Ook geven we een inschatting van hoe lang de werkzaamheden aan 'uw' stuk kade gaan duren.

Staan er objecten op de kade waarvoor u nog geen vergunning hebt? Dan bespreken we of, en hoe, u daarvoor een vergunningaanvraag kunt doen. 

Aan de slag!

Als alles in gereedheid is, gaan we aan de slag. Daarbij proberen we zo min mogelijk overlast te veroorzaken. We werken bijvoorbeeld zo veel mogelijk vanaf het water en met klein materieel, zodat geluids- en trillingsoverlast beperkt blijven.

Meer weten?

Heeft u vragen over beleid, waterveiligheid of een toekomstige of lopende kadeversterking/-ophoging dan kunt u contact opnemen met de afdeling Waterkeringen en Wegen, via tel. 010 45 37 200.

Wilt u meer weten over wat wel en niet is toegestaan op of bij een kade, een melding doen of een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de afdeling Publiekszaken, via tel: 010 45 37 300 of via vergunningen@hhsk.nl.