Maaien

Het maaibeleid van de dijken langs de rivieren wordt aangepast. Met ingang van 2017 maaien we als proef eerst het bovenste deel van de dijken en daarna (circa een maand later) het onderste deel.

Waarom wordt het aangepast?

Door gefaseerd te maaien krijgen de planten, vogels, vlinders, bijen, etc. meer kans om zich te ontwikkelen. Er ontstaan bloemrijkere dijken en insecten kunnen zich verplaatsen naar het hogere gras. We voldoen hiermee aan natuurwetgeving en komen tegemoet aan de wensen uit de omgeving, die in 2015 een enquête hebben ingevuld over wonen en recreëren aan de dijk.

Bij de eerste maaibeurt wordt waar mogelijk golvend/glooiend gemaaid, zodat er hoeken ontstaan waar vlinders en insecten kunnen schuilen en ook voldoende voedsel kunnen vinden.

Hoe dat eruit ziet, ziet u op de foto hieronder. Wij kiezen ervoor om eerst de bovenkant van de dijk te maaien, omdat dat het zicht verbetert voor het verkeer op de dijk.

Voorbeeldfoto uit oost Nederland
Voorbeeldfoto uit oost Nederland

Tweede maaironde in het najaar

In het najaar worden de dijken nog een keer volledig gemaaid. De maaironde van het voorjaar wordt geëvalueerd. Dit kan nog leiden tot een andere aanpak in het najaar.

Blij met de aanpassing?

Graag horen we van u wat u van de aanpassingen vindt. U kunt dit laten weten door te mailen naar dijkenmaaien@hhsk.nl Houd er rekening mee dat het enkele jaren kan duren voordat de toename en diversiteit van bloemen zichtbaar wordt op de dijk.