Onderhoud watergangen

Watergangen worden in de Waterwet oppervlaktewaterlichamen genoemd. Oppervlaktewaterlichamen (zoals sloten, singels, meren, plassen en kanalen) zijn belangrijk. Ze zijn bedoeld om water te bergen en af te voeren. Het water moet snel afgevoerd kunnen worden als het bijvoorbeeld flink regent.

Onderhoud

Oppervlaktewaterlichamen zijn door Schieland en de Krimpenerwaard ingedeeld in verschillende watertypen. Dit zijn hoofdwatergangen, boezemwatergangen, wegsloten en overige watergangen. Oppervlaktewater kan verschillende functies hebben voor de waterhuishouding. Oppervlaktewater zorgt voor zowel de aan, afvoer en berging van water. Hoofdwatergangen zijn belangrijke sloten en singels voor de afvoer van water naar gemalen. Overige watergangen zijn over het algemeen de wat kleinere sloten.

Voor het in stand houden van de watergangen en het kunnen garanderen van de af- en aanvoer van water is het belangrijk om het regelmatig te onderhouden.

Wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van een watergang is vastgelegd in de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard. Het onderhoud van de oppervlaktewaterlichamen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel het waterschap als de eigenaar van een perceel langs het water.

Schieland en de Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor de hoofdwatergangen. Als eigenaar van een perceel langs het water kunt u zelf onderhoudsplichtig zijn voor uw deel van de overige watergangen. Dit houdt in dat u ervoor moet zorgen dat deze de juiste afmetingen en geen overmatige begroeiing heeft. Schieland en de Krimpenerwaard ziet er in de schouw op toe dat dit gebeurt.

Wat doet HHSK?

Het hoogheemraadschap verzorgt het onderhoud van de hoofdwatergangen. Het onderhoud is gericht op de doorstroming van water en het verbeteren van de waterkwaliteit. Daarom maait het waterschap de waterbodem en de oevers. Te veel maaien blijkt echter nadelig voor de ecologie. Minder en/of gefaseerd maaien van watergangen met voldoende ruimte levert een belangrijke bijdrage aan het herstellen van natuurwaarde, het verbeteren van de waterkwaliteit en het beschermen van planten en dieren in en om het water.

Twee soorten onderhoud

Het uit te voeren onderhoud kan in twee soorten opgedeeld worden. U kunt meer lezen over de verschillende soorten onderhoud door op de onderstaande afbeeldingen te klikken.

Dagelijks onderhoud Buitengewoon onderhoud
Lees meer over schouw dagelijks onderhoud Lees meer over schouw buitengewoon onderhoud

Meer informatie