Schouw dagelijks onderhoud

Het dagelijks onderhoud bestaat uit het verwijderen van voorwerpen en materialen, maaien en verwijderen van overmatige begroeiing, opsnoeien van overhangende houtgewassen, in stand houden van de oevers en taluds en onderhouden van beschoeiing.

Voor de mate waarin begroeiing uit de watergang moet worden verwijderd, hanteert Schieland en de Krimpenerwaard het beleid voor ecologisch maaien en schouwen van de watergangen, de zogenaamde Ecokleurenkoers.

Wat moet u doen?

Woont u langs een watergang of grenst het perceel waar u eigenaar van bent aan een watergang dan bent u verplicht over de hele lengte van het perceel en de halve breedte van de watergang onderhoud uit te voeren.

Veelgestelde vragen dagelijks onderhoud (pdf, 192 kB)

Gepubliceerde advertentietekst

In week 39 (2015) heeft het hoogheemraadschap een advertentie in de plaatselijke kranten laten publiceren. Een weergave van deze advertentie kunt u hier downloaden.

Download

Advertentie over slootonderhoud (pdf, 1.8 MB)