Ecokleurenkoers

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hanteert de Ecokleurenkoers. Dit is het beleid voor ecologisch maaien en schouwen van de oppervlaktewaterlichamen in ons gebied.

Ecokleurenkoers

Voor het in stand houden van de oppervlaktewaterlichamen en het garanderen van voldoende transportcapaciteit, is het noodzakelijk de waterbodem en oevers regelmatig te maaien. Te veel maaien blijkt echter nadelig voor de ecologie. Minder en/of gefaseerd maaien van watergangen met voldoende ruimte levert een belangrijke bijdrage aan het herstellen van natuurwaarde en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Het beleid van ecologisch maaien en schouwen draagt bij aan het doel het ecologisch functioneren van onze wateren te verbeteren. Het hoogheemraadschap heeft hiervoor richtlijnen opgesteld.

De schouw

Het hoogheemraadschap controleert elk jaar of onderhoud goed is uitgevoerd. Deze controle wordt de schouw genoemd. De schouw hanteert de kleuren van de Ecokleurenkoers bij de controle.

Kleuren

In de Ecokleurenkoers hebben alle watergangen in het gebied een kleur gekregen. Niet alleen de watergangen die HHSK onderhoudt, maar ook de overige watergangen. Blauw staat voor meer onderhoud, geel voor onderhoud met ruimte voor ecologie en groen voor extensief onderhoud met ruimte voor ecologie.

Het ecologisch maaien en schouwen is sinds juni 2009 ook ingevoerd voor de overige watergangen.

Bekijk de Ecokleurenkoers op de kaart

Legenda
Download

Veelgestelde vragen gewoon onderhoud (pdf, 311 kB)