Overige watergangen

Als onderhoudsplichtige van overige watergangen kunt u meehelpen de waterkwaliteit te verbeteren. Met ingang van juni 2009 is het toegestaan watergangen breder dan zes meter minder intensief of gefaseerd te onderhouden. Schonen van sloten blijft natuurlijk nodig om dichtgroeien te voorkomen.

Winst voor de natuur, winst voor de waterkwaliteit

Helder plantenrijk water biedt een prettige leefomgeving voor bewoners van de sloot. Planten bieden voedsel, schuil- en paaiplaatsen. Behouden oeverbegroeiing creëert overwinterings- en schuilplaatsen voor verschillende diersoorten. Minder onderhoud zorgt voor minder verstoring van het waterleven en biedt de watervegetatie meer kans zich te ontwikkelen. Natuurlijk is het ook fijn als het water en de oever er mooi uitzien.

Gekleurde sloten

In de Ecokleurenkoers hebben alle sloten een kleur toegewezen gekregen. Deze kleur staat voor de manier van onderhouden.

Blauwe sloten

Lichtblauwe sloten zijn gemiddeld smaller dan zes meter. Smalle sloten hebben de neiging snel dicht te groeien. Afgestorven planten zorgen voor een dikke laag bagger en maken de sloot minder diep. Zonder onderhoud groeien oeverplanten steeds verder het water in waardoor de sloot verland. Voor een goede waterkwaliteit moeten deze smalle sloten van tijd tot tijd gemaaid worden. Dat betekent de waterplanten verwijderen en de planten in de natte oever maaien.

Groene sloten

Lichtgroene watergangen zijn gemiddeld breder dan zes meter. Deze mogen minder intensief onderhouden worden om de waterkwaliteit te verbeteren.

Ecologisch maaien wil zeggen: niet te veel en niet te weinig maaien. Maar ook rekening houden met het seizoen en met de manier waarop het maaien wordt uitgevoerd.

oranje sloten

De ecokleurenkoers staat maatwerk toe. Dit is mogelijk voor gebieden met een specifieke gebruiksfunctie. Denk bijvoorbeeld aan de snoekenpaaiplaats bij de Bergse Plassen, een waterspeelplaats voor kinderen of een helofytenfilter. Ook waterrijke natuur- en recreatiegebieden zijn vaak rijk aan smalle sloten waar het onderhoud uitsluitend is bedoeld om de functie natuur- of recreatie in stand te houden. Een belangrijke voorwaarde voor maatwerk is dat andere functies geen last hebben van het onderhoud in dit specifieke gebied. Wordt voldaan aan de voorwaarden dan dient u een onderhoudsplan in en krijgen de watergangen de ecokleur oranje.

Aanvraag maatwerk

Als onderhoudsplichtige kunt u een aanvraag voor maatwerk indienen. Neemt u daarvoor contact op met de  beleidsmedewerker dagelijks onderhoud via tel. 010 45 37 200.