Veelgestelde vragen

Een overzicht van de meest gestelde vragen over het onderhoud van de sloot.

baggeren

Hoe meet ik de baggerlaag in de sloot?

U kunt de baggerlaag opmeten met behulp van een peilstok, meetlat, achterkant van een bezem of een hark. Om te bepalen hoeveel bagger er in de sloot zit, meet u eerst de diepte van het water. Dit is vanaf het wateroppervlak tot de bovenkant van de baggerlaag. U meet dit zoveel mogelijk in het midden van de sloot. Om vervolgens de baggerlaag op te meten, drukt u de peilstok/meetlat door tot de vaste bodem. Het verschil tussen de twee metingen is de dikte van de baggerlaag.

Ik heb al een keer mijn sloot gebaggerd en kan niet dieper baggeren.

U kunt niet dieper baggeren, omdat u stuit op een veenbodem/harde bodem of de kant dreigt in te zakken. Wij adviseren niet te graven in de sloot. Het baggeren, alleen het wegnemen van slib, volstaat. U kunt dit doorgeven via schouwbo@hhsk.nl

In welke periode mag ik baggeren? 

De beste periode om te baggeren is vanaf 15 juli tot 1 november. U mag hiervan afwijken, maar u moet er wel voor zorgen dat schadebeperkende maatregelen worden genomen voor de flora en fauna.

Moet ik een greppel baggeren?

In een greppel zit over het algemeen weinig bagger, maar een greppel kan wel verlanden (verdwijnen). Als u een greppel moet onderhouden, moet u ervoor zorgen dat deze niet verland. U dient de greppel na verloop van tijd uit te graven en weer te profileren.

Met welke wet- en regelgeving moet ik rekening houden?

Als u gaat baggeren, moet u rekening houden met de Wet Natuurbescherming en het besluit Bodemkwaliteit.