Gouda

Om het watersysteem goed te laten functioneren, is goed onderhoud van watergangen nodig. Hiervoor streven we naar een nauwere samenwerking met alle onderhoudsplichtigen, zoals gemeente, agrariërs, natuur- en recreatiebeheerders, bedrijven en particulieren die aan een watergang wonen.

Uw onderhoud aan de sloot

Als u aan het water woont, of uw bedrijf is aan water gevestigd, is de kans groot dat u verantwoordelijk bent voor het onderhoud van de sloot. Deze zogenoemde onderhoudsplicht is in de wet geregeld.

Lees meer over goed onderhoud aan de sloot