Provincie Zuid-Holland baggert 130 kilometer sloten in Krimpenerwaard

Tussen 15 juni en 20 december 2018 baggert de Provincie Zuid-Holland in de Krimpenerwaard circa 130 km sloten, zodat deze weer op de juiste waterdiepte zijn.

Het zijn sloten langs de percelen van de voormalige Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) die de provincie in eigendom heeft en verpacht. Naar aanleiding van de baggerschouw heeft de provincie in 2017 een baggerplan opgesteld en afgestemd met het hoogheemraadschap. Alle geselecteerde sloten, circa 130 kilometer, worden op voldoende diepte (> 50 centimeter) gebracht. De werkzaamheden zijn te volgen via http://bit.ly/2IqwKBG.

Natuurontwikkeling

Het baggeren stimuleert ook de natuurontwikkeling die de komende jaren in de Krimpenerwaard plaatsvindt. Daarom werkt de provincie samen met het Programma Veenweiden Krimpenerwaard. De provincie laat het werk zo veel mogelijk uitvoeren met een baggerpomp waarmee de bagger over het aangrenzend perceel wordt verspreid. Op plekken waar deze methode niet kan, wordt een mobiele kraan en/of schuifboot ingezet.

De firma Heijdra Milieu Service B.V. zorgt voor de uitvoeringsbegeleiding en controle. De ecologische werkbegeleiding en het omgevingsmanagement wordt verzorgd door de heer Rudi Terlouw van BuitenGewoon, groenprojecten.