Rotterdam

Het hoogheemraadschap werkt samen met de gemeente Rotterdam aan het onderhoud van watergangen en oevers.

Alhoewel het hoogheemraadschap en de gemeente onderhoudswerkzaamheden verrichten, is het ook mogelijk dat u, als u aan een sloot woont, zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud.

Lees meer over goed onderhoud aan de sloot

Samenwerking

Sinds 2016 verzorgen twee aannemers het onderhoud van de watergangen en de oevers in opdracht van de gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap. Voor de uitvoering van het onderhoud in Prins Alexander, Kralingen, Crooswijk, Noord, Centrum, Delfshaven is Groen- aannemingsbedrijf Punt B.V. verantwoordelijk, voor Hillegersberg, Schiebroek, Overschie, Bedrijventerrein Spaanse Polder is dit Megron BV terreinzorg.

Samen met de gemeente Rotterdam hebben we afgesproken hoe het water en het groen langs het water er uit moet zien. Deze afspraken zijn verwerkt in een beeldboek (pdf, 3.2 MB). Hierin staat aan welke kwaliteitsnormen het water en de oevers moeten voldoen.

We zijn er trots op dat onze aannemers niet alleen het onderhoud met zorg uitvoeren. Ook zetten zij zich in om zo duurzaam mogelijk te werken. Bijvoorbeeld door het materiaal dat vrijkomt bij het onderhoud te benutten als energiebron voor het verwijderen van onkruid op de straat.

Baggeren

Ook op het gebied van baggeren werken we samen met de gemeente Rotterdam. Elk jaar stemmen we gezamenlijk af welke watergangen worden gebaggerd. De gemeente Rotterdam werkt met eigen waterdiepten, deze zijn altijd gelijk aan of liggen onder de minimale leggerdiepte (gestelde eisen) van het hoogheemraadschap. De gemeente Rotterdam verzorgt het waterbodemonderzoek, stelt het bestek op voor de baggerwerkzaamheden, is de opdrachtgever voor de aannemer en houdt toezicht op het werk. De bedoeling is om in de toekomst het toezicht gezamenlijk uit te voeren. 

baggerwerkzaamheden najaar 2018

In 2019 wordt samen met de gemeente Rotterdam gebaggerd bij De Esch, Nieuw Terbregge en in de omgeving van de Ringvaartplas. Ten zuiden van de Ringvaartplas worden naast de hoofdwatergangen (verantwoordelijkheid hoogheemraadschap) en gemeentelijke watergangen, ook particuliere watergangen (verantwoordelijkheid bewoners) die niet voldoen aan de minimale leggerdiepte van 40 centimeter, meegenomen in het baggerwerk. Hiermee wil het hoogheemraadschap het hele watersysteem in een keer in dit gebied op orde brengen.

informatie

Voor meer informatie of als u vragen heeft over het onderhoud van sloten, kunt u contact opnemen via telefoonnummer 010 45 37 200.