Schouw

Het hoogheemraadschap streeft naar een goed functionerend watersysteem in samenwerking met alle betrokkenen, waaronder gemeenten, natuur- en recreatiebeheerders, agrariërs, bedrijven en particulieren die aan een watergang wonen. Om de watergangen op orde te houden, is het belangrijk met elkaar het onderhoud uit te voeren. Jaarlijks voert het hoogheemraadschap twee specifieke controles uit:

1. Schouw voor dagelijks onderhoud oftewel maaien
2. Schouw voor buitengewoon onderhoud, ook wel baggerschouw genoemd.

SCHOUW DAGELIJKS ONDERHOUD; MAAIEN

Het hoogheemraadschap controleert jaarlijks alle watergangen om te beoordelen of het maaien door alle onderhoudsplichtigen goed is uitgevoerd; de schouw dagelijks onderhoud. Hierbij bekijken we of de watergang aan de gestelde eisen voldoet aan de hand van de ecokleurenkoers. Als de sloot niet op orde is, ontvangt u van ons een brief met het verzoek het onderhoud goed uit te voeren.

SCHOUW BUITENGEWOON ONDERHOUD; BAGGERSCHOUW

Het hoogheemraadschap voert jaarlijks een controle uit voor een selectie watergangen waarbij we beoordelen of de watergangen de juiste waterdiepte hebben; de schouw buitengewoon onderhoud oftewel baggerschouw. Als er geconstateerd wordt dat de waterdiepte na meting onvoldoende is, ontvangt u een brief met het verzoek om de sloot op orde te brengen.

In mei en juni 2019 gaan meetploegen in delen van ons gebied watergangen inspecteren. Tijdens deze meting wordt gekeken of de sloot op de juiste diepte is. 

IN WELKE DELEN VAN ONS GEBIED GAAN WE METEN in 2019?

In 2019 meten we in deze gebieden (pdf, 1.6 MB).