Zoetermeer

Het hoogheemraadschap werkt samen met de gemeente Zoetermeer aan het onderhoud van watergangen en oevers.

Alhoewel het hoogheemraadschap en de gemeente onderhoudswerkzaamheden verrichten, is het ook mogelijk dat bewoners die aan een sloot wonen zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.

Lees meer over goed onderhoud aan de sloot

samenwerking

In opdracht van het hoogheemraadschap en de gemeente gaat de M. van der Spek groep uit Benthuizen aan de slag in de wijk Rokkeveen. Werknemers van de Vermeulen Groep uit Hazerswoude-dorp gaan het onderhoud verzorgen in de wijk Oosterheem.

Het hoogheemraadschap en de gemeente willen met het onderhoud beter aansluiten bij de wensen van de inwoners en gebruikers. Ook willen we de natuurwaarde verbeteren en door het combineren van onderhoud efficiënter werken. Daarom is gekozen voor een effectbestek  dat zich niet richt op frequentie, maar juist op het effect van het onderhoud, op de tevredenheid van de bewoners en meer diversiteit in begroeiing.

De beide aannemers gaan de komende jaren de inwoners van Zoetermeer actiever betrekken bij het onderhoud en aan de slag met participatieprojecten. 

Het hoogheemraadschap en de gemeente hebben in een Beeldboek Zoetermeer (pdf, 2.2 MB) beschreven aan welke kwaliteitsnormen het water en de oevers in Zoetermeer moeten voldoen. Bijvoorbeeld welke ruimte het water nodig heeft voor transport. Of hoe een oever er gedurende het jaar uit moet zien. De aannemer krijgt de ruimte zelf zijn kennis en expertise in te zetten om het gewenste beeld te realiseren. Daarbij doet de aannemer zijn best de belevings- en natuurwaarde van water, oevers en bermen te verbeteren.

informatie

Voor meer informatie of als u vragen heeft over het onderhoud van sloten, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 010 45 37 200.