Zoetermeer

Het hoogheemraadschap werkt samen met de gemeente Zoetermeer aan het onderhoud van watergangen en oevers.

Alhoewel het hoogheemraadschap en de gemeente onderhoudswerkzaamheden verrichten, is het ook mogelijk dat bewoners die aan een sloot wonen zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.

Lees meer over goed onderhoud aan de sloot

samenwerking

In opdracht van het hoogheemraadschap en de gemeente Zoetermeer voert de Vermeulen groep het onderhoud aan het water en de oevers dit jaar uit.

Het hoogheemraadschap en de gemeente hebben in een Beeldboek Zoetermeer (pdf, 2.2 MB) beschreven aan welke kwaliteitsnormen het water en de oevers in Zoetermeer moeten voldoen. Bijvoorbeeld welke ruimte het water nodig heeft voor transport. Of hoe een oever er gedurende het jaar uit moet zien. De aannemer krijgt de ruimte zelf zijn kennis en expertise in te zetten om het gewenste beeld te realiseren. Daarbij doet de aannemer zijn best de belevings- en natuurwaarde van water, oevers en bermen te verbeteren.

baggeren

De aannemer is in oktober 2018 begonnen met de baggerwerkzaamheden. Naar verwachting is het werk in maart 2019 klaar.

informatie

Voor meer informatie of als u vragen heeft over het onderhoud van sloten, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 010 45 37 200.