Onderhoud wegen

Op veel plaatsen in de Krimpenerwaard staan bomen langs de weg. Om de veiligheid te vergroten en onderhoud van bermen en watergangen goed uit te kunnen voeren, gelden er regels voor bomen langs wegen.

Deze regels zijn vastgelegd in de Wegenverordening van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hierin staat waar de onderhoudsplichtige van de beplanting zorg voor moet dragen.

Download de Wegenverordening.

Kort gezegd komt het erop neer dat bomen en struiken geen takken mogen hebben die zo over wegen, fietspaden of bermen uitsteken dat verkeer of andere (weg)gebruikers er last van kunnen hebben. Dus lager dan vier meter langs wegen en lager dan drie meter over bermen en paden is niet toegestaan. Ook mogen ze niet het zicht in bochten of bij kruisingen belemmeren, omdat dat voor gevaarlijke situaties kan zorgen.