Wonen aan een dijk

Dijken zorgen ervoor dat water uit de rivieren of de zee niet de achterliggende polders in kan stromen. In een land waar we onder zeeniveau wonen, zijn dijken van levensbelang.

Wij zorgen voor stevige en hoge dijken, maar u heeft hier ook een rol in. Als dijkbewoner kan en mag u niet alles langs de dijk. Deze regels zijn vastgelegd in de Keur van het waterschap, de legger (soort bestemmingsplan voor dijken), Beleidsregels en Algemene regels. De Beleidsregels voor de Primaire Waterkeringen(de dijken langs de Hollandsche IJssel, de Lek en de Nieuwe Maas) zijn aangepast. Belangrijk voor u om te weten, want dan weet u waar u rekening mee moet en kunt houden als het gaat om uw huis, het inrichten van de tuin, het aanleggen van trappen en op- en afritten e.d.

Klimaatverandering en het belang van stevige dijken

Het klimaat verandert, waardoor we in de nabije toekomst vaker te maken kunnen hebben met hoog water – een combinatie van hoge zeewaterstanden en zeer hoge afvoeren van water op de rivier -, hevige regenbuien en uitzonderlijk zware stormen. Hierdoor worden dijken in Nederland steeds belangrijker.

Dijken beschermen de inwoners tegen water uit de rivieren en indirect uit de zee. Daarom moeten ze stevig en hoog genoeg zijn. Wij zorgen daarvoor door de dijken te inspecteren, te toetsen en te versterken als dat nodig blijkt. Ook de dijkbewoners hebben een rol in het stevig genoeg houden van de dijken. Niet alles kan en mag als je langs de dijk woont. In de aangepaste Beleidsregels Primaire Waterkeringen staat wat wel en niet of onder bepaalde voorwaarden kan en mag.

KORTE INHOUD BELEIDSREGELS

Als u de dijk of het gebied naast de dijk wil gebruiken, is daar in veel gevallen daar een vergunning voor nodig.

Zo kunnen we er voor zorgen dat de dijk in goede staat blijft, dat we de dijk goed kunnen onderhouden en dat er ruimte vrij blijft om de dijk in de toekomst te kunnen versterken. In de beleidsregels staat wanneer en onder welke voorwaarden u een vergunning kunt krijgen. Specifiek is dat uitgewerkt voor de volgende onderwerpen:

  • Bebouwing
  • Kabels en leidingen
  • Bomen en beplanten
  • Op- en afritten
  • Trappen
  • Bodemenergiesystemen

HET BELEIDSKWARTET

De Beleidsregels Primaire Waterkeringen staan niet op zichzelf. Ze maken deel uit van een viertal documenten waar de regels en de gebieden waar deze gelden instaan.

In de legger Primaire Waterkeringen (een soort bestemmingsplan voor dijken) staat waar de dijk ligt en welk gebied nodig is voor de bescherming van de dijk en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud ter plaatse.

In de keur staat welke activiteiten in dit gebied verboden zijn als u geen vergunning heeft en in de beleidsregel staat onder welke voorwaarden u een vergunning kunt krijgen. Er zijn ook algemene regels. Als datgene dat u wilt doen daaraan voldoet, hoeft u daar geen vergunning voor aan te vragen. U hoeft dan alleen te melden dat u de activiteit gaat uitvoeren.