Wonen aan een kade

U woont, werkt of heeft een perceel op een prachtige locatie aan of in de buurt van een kade. Om hier veilig te wonen en werken, is het van belang dat deze kade stevig en hoog genoeg blijft om het water te keren. En de achtergelegen polder te beschermen tegen wateroverlast of een overstroming.

Regels

Sommige veranderingen of ingrepen aan of in de buurt van een kade lijken misschien klein, onbelangrijk en van weinig invloed, maar kunnen toch grote gevolgen hebben voor de veiligheid. Zo kan bijvoorbeeld op een plek waar een struik staat in plaats van gras de bodem bedekt, de samenhang binnen de kade verslechteren. Dit maakt de kade minder sterk. Daarom gelden er regels voor het gebruik van boezemkades.

Waar de boezemkades liggen en binnen welke zones de regels gelden staat in de legger

Van oudsher is de regelgeving van het waterschap opgenomen in de keur (hoofdstuk 3). Hierin staan een groot aantal activiteiten die niet zijn toegestaan op de kade. Door onze huidige inzichten en opgedane ervaring zijn in sommige situaties activiteiten mogelijk zonder dat het risico op overstromingen groter wordt. Om de verboden in de Keur te nuanceren en beter aan te laten sluiten bij het huidig gebruik van de kade zijn er algemene regels en beleidsregels van kracht. Hierin wordt beschreven wat wel is toegestaan in afwijking van het keurverbod.

Algemene regels; wat is toegestaan zonder vergunning

In algemene regel 22 (pdf, 198 kB) kunt u lezen wat er zonder vergunning is toegestaan op de kade voor de inrichting van uw tuin of perceel en onder welke voorwaarden (bijvoorbeeld een afstand uit het water).

Beleidsregels; wat is toegestaan met vergunning

Als een activiteit niet in de algemene regel is opgenomen, dan kunt u de beleidsregel boezemwaterkeringen (pdf, 2.3 MB) raadplegen. Hierin kunt u lezen voor welke activiteiten u een vergunning kunt aanvragen, bijvoorbeeld een uitbouw aan uw woning. Het hoogheemraadschap beoordeelt of de vergunningsaanvraag voldoet aan de eisen die in de beleidsregels boezemwaterkeringen genoemd worden.