Tips voor een schone sloot

Zeven tips voor een schone sloot aan uw tuin.

Tip 1: gebruik geen geïmpregneerd hout

Gebruik in uw tuin geen geïmpregneerd hout, zeker niet langs de slootkant. De groene stof waaraan geïmpregneerd hout te herkennen is (wolmanzout) voorkomt houtrot maar bevat zouten van de zware metalen chroom en koper. Op den duur spoelen deze schadelijke zouten uit en komen ze in de bodem en de sloot terecht. Dit is slecht voor de waterkwaliteit en daarmee voor de planten, vissen en andere dieren die in het water leven. Er zijn goede gifvrije alternatieven voor geïmpregneerd hout verkrijgbaar.

Tip 2: maak matig gebruik van mest

Met goede bemesting doen de planten in de tuin het goed. Te veel bemesting is niet goed voor water in sloten en vijvers. Planten en vooral algen en kroos gaan hierdoor explosief groeien. Bemest daarom niet vlak langs de waterkant en geef ook niet te veel mest. Via het grondwater kan mest namelijk alsnog in de sloot terecht komen. Bemest bij voorkeur in het voorjaar en alleen daar waar nodig.

Tip 3: gebruik geen kunstmest

Gebruik alleen organische meststoffen zoals compost, stalmest of koemestkorrels. Bij organische mest spoelen de voedingsstoffen minder snel uit. Bovendien is het organische materiaal goed voor de bodemstructuur en het bodemleven.

Tip 4: gooi geen tuinafval in het water

Zorg ervoor dat bladeren, takken of ander tuinafval niet in het water terecht komen. Het tuinafval zorgt voor extra voedingsstoffen in het water en zal de baggerlaag sneller doen toenemen. Afbraak van organisch materiaal zorgt ook voor minder zuurstof in het water. Leg composthopen een paar meter uit de waterkant zodat voedingsstoffen hieruit niet met het regenwater de sloot in spoelen.

Tip 5: houd de exoot uit de sloot

Planten die het goed doen in de vijver of een aquarium kunnen een ware plaag vormen in de sloot. Favoriete vijverplanten als kroosvaren, grote waternavel en watercrassula zorgen met regelmaat voor dichte drijflagen op het water. Bestrijding ervan is arbeidsintensief en duur. Gooi vijver- en aquariumplanten daarom in de afvalbak en niet in de sloot. En wat voor planten geldt, geldt ook voor dieren. Vissen, schildpadden, kreeften, amfibieën en slakjes uit vijver en aquarium kunnen schadelijk zijn voor inheemse soorten.

Lees meer over 'geen exoot in de sloot'

Tip 6: voer geen dieren in het water

Het voeren van vogels kan gerust, maar geeft het voer in de tuin en niet in het water. Een deel van het voedsel zinkt en draagt bij aan de toename van de voedselrijke sliblaag in het water.

Tip 7: let op schaduw en bladeren in het water.

Een boom langs het water kan een prachtig plaatje opleveren. Toch kan de schaduw van teveel bomen langs de waterkant zorgen voor te weinig licht in het water. Bladval in de herfst draagt bij aan een toename van voedingsstoffen. Extra bladvissen in het najaar en de winter en voldoende snoeien kunnen ertoe bijdragen dat het water gezond blijft. Bij de inrichting van uw tuin kunt u rekening houden met de afstand van de bomen tot het water.