TV-serie over het werk van een waterschap

In samenwerking met waterschap Hollandse Delta en RTV-Rijnmond hebben we een serie gemaakt over ons waterwerk. U kunt de door RTV-Rijnmond uitgezonden afleveringen hieronder bekijken.

Water in de stad

In deze aflevering nemen wij u mee door de stad Rotterdam om te kijken hoe we samen met de gemeente en inwoners op een innovatieve manier wateroverlast proberen te voorkomen.

Droogte door verzilting

In deze aflevering blikken we terug op de lange, warme en droge zomer van afgelopen jaar. Welke maatregelen nemen wij tijdens droge perioden om het zouter worden door zeewater tegen te gaan?

Energie en grondstoffen uit afvalwater

In deze aflevering duiken we in het riool, of eigenlijk meer wat eruit komt bij onze afvalwaterzuivering Kralingseveer. Wist u dat het waterschap waardevolle grondstoffen en energie uit het water haalt?

Samen met inwoners

In deze extra lange aflevering vertellen we over de samenwerking tussen waterschap, gemeenten en inwoners om de omgeving hoosbuiproof te maken.

De jeugd heeft de toekomst

In deze aflevering van “De Stand Van Ons Water” zien we twee voorbeelden van jongeren die enthousiast betrokken zijn bij de thematiek van de waterschappen.

Peilbeheer

Zonder waterbeheer zou de regio meters onder water staan. Dat geldt al helemaal voor de Zuidplaspolder tussen Nieuwerkerk en Moordrecht, zeven meter onder de zeespiegel en de laagst gelegen polder van Europa. In deze aflevering leggen we uit hoe we dit gebied drooghouden.

Dijken

We staan er in Nederland bekend om: dijken. Onze eerste bescherming tegen stormvloed, hoge rivierstanden en extreme neerslag. Maar die al dijken moeten wel sterk zijn. In Zuid-Holland alleen al vind je ruim duizend kilometer aan dijken, die allemaal geïnspecteerd moeten worden.

Schoon water in sloten en plassen

Eén van de hoofdtaken van onze waterschappen is zorgen voor schoon water in onze plassen en sloten. Daarom wordt ons vuile rioolwater niet zo maar geloosd, maar eerst gezuiverd zodat het geschikt is voor planten en dieren en er bijvoorbeeld drinkwater van kan worden gemaakt.

Innovatieve technieken en vernieuwende inzichten

De waterschappen maken in hun werk steeds meer gebruik van innovatieve technieken en vernieuwende inzichten bij het waterbeheer. In deze laatste aflevering van het seizoen kijken we hoe dit gebruikt is.