Subsidiechecker

Helpt u mee om onze leefomgeving Waterproof te maken? Check op deze pagina of u subsidie kunt krijgen.

Stap 1: check of uw maatregelen vallen binnen de subsidie

Werkt u graag met ons mee aan het klimaatbestendig maken van onze omgeving? Met de subsidie Klimaat en Ruimte van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard kunt u, als u binnen ons beheersgebied woont, meehelpen met een van de drie onderstaande maatregelen óf een combinatie ervan. De subsidieregeling Klimaat en Ruimte wordt verleend voor:

Vergroenen € 10 per vierkante meter tuin óf dak met een minimum van 15 vierkante meter

1) Vergroenen: (tuin)tegels vervangen door planten en/of het aanbrengen van een groen dak*
De subsidie is gebaseerd op het aantal vierkante meters (m²) tegels, asfalt of dak dat wordt vervangen door groen of een groen dak. Hierbij geldt een minimum van 15 m². Per m² ontvang je € 10 subsidie.

Opvangen regenwater € 300 per kubieke meter of € 0,30 per liter met een minimum van 0,5 kubieke meter of 500 liter

2) Waterberging: het opvangen van regenwater*
De subsidie is gebaseerd op de hoeveelheid m³ regenwater die u op uw terrein wilt opvangen, bijvoorbeeld door het kopen van een regenton of infiltratiekratten. Bij de hoeveelheid m³ regenwateropslag geldt een minimum van 0,5 m³ (500 liter). Per m³ ontvangt u € 300 subsidie.

Regenwater afkoppelen € 20 per vierkante meter met een minimum van 10 vierkante meter

3) Afkoppelen: de regenpijp van het dak laten uitkomen in de tuin (in plaats van in het riool)*
De subsidie is gebaseerd op het aantal m² dak dat op de regenpijpen is aangesloten. Er geldt een minimum van 10 m². Per m² ontvangt u € 20 subsidie.

*Neemt u meerdere maatregelen? Dan moet u bij een van de maatregelen aan de minimumeis voldoen. Bekijk het rekenvoorbeeld om een voorbeeld van gecombineerde maatregelen te zien.

Bekijk voorbeelden van anderen

Stap 2: check of u voldoet aan de subsidievoorwaarden

Doorloop deze vragenlijst over de subsidieaanvraag‌ om te kijken of u subsidie kunt krijgen en welke subsidie dit is. Als u meer dan € 2.000,- subsidie aanvraagt, dan geldt als aanvullende voorwaarde dat u in bebouwd gebied woont. Of dit het geval is kunt u zien op deze de kaart. Woont u niet binnen ons gebied? Check dan via de Groenesubsidiewijzer van welke regeling u mogelijk gebruik kunt maken.

Stap 3: bereken hoeveel subsidie u aan kunt vragen

Bekijk het rekenvoorbeeld om te zien hoeveel subsidie u aan kunt vragen. Let op: ieder jaar wordt een bepaald bedrag aan subsidie uitgegeven. Controleer hier of er nog subsidie over is voor dit jaar.

Stap 4: check of u vooraf of achteraf subsidie kunt aanvragen

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Minder dan € 2.000 subsidie
    Als u minder dan € 2.000 subsidie aanvraagt, moet u eerst de maatregelen uitvoeren. Daarna kunt u subsidie aanvragen via het aanvraagformulier subsidie minder dan € 2.000.
  2. Vanaf € 2.000 subsidie
    Als u € 2.000 of meer aanvraagt voor klimaatadaptieve maatregelen binnen bebouwd gebied, moet u vooraf een aanvraag doen via het aanvraagformulier subsidie vanaf € 2.000. Zo weet u of u ook daadwerkelijk de subsidie ontvangt.
    Uiterlijk zes maanden na uitvoering moet u het vaststellingsformulier invullen om te laten weten dat de maatregelen zijn uitgevoerd en u de subsidie ontvangt.

Bekijk ook eens het stappenplan in een schematische weergave‌ (pdf, 35,7 KB).

Meer informatie en vragen

Meer informatie vindt u in de voorwaarden van subsidieregeling‌ (pdf, 268,3 KB). Heeft u nog vragen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op via per e-mail (subsidieklimaatenruimte@hhsk.nl) of telefoon (010 45 37 200).

Geen subsidie bij ons mogelijk?

Kunt u geen gebruik maken van onze subsidie omdat u niet aan de voorwaarden voldoet en/of niet binnen ons beheersgebied woont? Check dan met de 'Groenesubsidiewijzer' of u mogelijk gebruik kunt maken van een andere subsidie.