Rekenvoorbeeld subsidieregeling Klimaat en Ruimte

Bij de subsidieregeling klimaat en ruimte kunnen voor drie soorten maatregelen een financiële bijdrage worden aangevraagd.

Vergroenen

€ 10 per m² tuin of dak met een minimum van 15 m²

Opvangen van regenwater

€ 300 per m³ of € 0,30 per liter met een minimum van 0,5 m³ of 500 liter

Regenwater afkoppelen

€ 20 per m² dak met een minimum van 10 m²

Berekening van het totaalbedrag van de subsidieaanvraag

Om het totaal bedrag voor de subsidieaanvraag te bepalen moet u de bijdrages voor alle type maatregelen bij elkaar optellen. Een belangrijke voorwaarde: om subsidie aan te kunnen vragen moet u bij 1 van de type maatregelen voldoen aan het minimum.

Hoe rekent u het totaal bedrag uit? We geven u hier een voorbeeld. Stel, u gaat het volgende doen:

  • Maatregel 1: In uw achtertuin gaat een strook van 5 meter bij 1,5 meter aan tegels vervangen voor gras en planten.
  • Maatregel 2: Op het dak van uw schuur plaatst een groen dak van 3 meter bij 2,5 meter.
  • Maatregel 3: U plaatst een regenton van 300 liter aan de regenpijp van uw woonhuis.
  • Maatregel 4: De onderkant van de regenpijp van uw woonhuis past u aan. U laat de regenpijp uitlopen op uw nieuwe groene strook in plaats van de riolering. Het dak dat aangesloten is op uw regenpijp is 8 m².

Maatregel 1 en 2 zijn maatregelen van het type vergroenen. In uw achtertuin gaat u (5 m x 1,5 m =) 7,5 m² vergroenen. Op het dak van uw schuur gaat u (3 meter x 3 meter =) 9 m² vergroenen. In totaal gaat u 16,5 m² vergroenen. Hiermee zit u boven het minimum van 15 m² vergroenen. U kunt dus een subsidie aanvragen. Voor vergroenen kunt u € 160 aanvragen (16,5 m² x € 10 per m²).

Maatregel 3 is een maatregel van het type opvangen van regenwater. U heeft een regenton van 300 liter aangesloten. Hiermee zit u onder het minimum voor het opvangen van regenwater. Maar omdat u met maatregel 1 en 2 al voldoet aan het minimum voor vergroenen, kunt u toch subsidie aanvragen. Voor opvangen van regenwater kunt u € 90 aanvragen (300 liter x € 0,30 per liter) .

Maatregel 4 is een maatregel van het type regenwater afkoppelen. U heeft 8 m² dak afgesloten van de riolering en de regenpijp komt nu uit op uw groene strook. Hiermee zit u onder het minimum voor het regenwater afkoppelen. Maar omdat u met maatregel 1 en 2 al voldoet aan het minimum voor vergroenen, kunt u toch subsidie aanvragen. Voor regenwater afkoppelen kunt u € 160 aanvragen (8 m² x € 20 per m²).

Het totaalbedrag dat u in uw subsidieaanvraag kun aanvragen is € 410 (€ 160 vergroenen + € 90 opvangen van regenwater + € 160 regenwater afkoppelen).