Voorbeelden en inspiratie voor klimaatadaptieve maatregelen

Bij de subsidieregeling klimaat en ruimte kunnen voor drie soorten maatregelen een financiële bijdrage worden aangevraagd.

Vergroenen

Het vervangen van tegels of asfalt in de tuin of om het huis voor gras, planten en bomen of het aanleggen van een groen dak op het huis, de garage of de schuur.

Opvangen van regenwater

Het opvangen van regenwater en verzamelen in bijvoorbeeld een regenton of put om het regenwater te hergebruiken voor bijvoorbeeld het planten water geven, het wassen van de auto of de wc doorspoelen.

Regenwater afkoppelen

De regenpijp van uw huis of schuur aansluiten op een sloot in plaats van de riolering zodat het schone regenwater niet onnodig wordt afgevoerd naar onze afvalwaterzuivering, het regenwater wordt vastgehouden waar het valt.

Voorbeelden klimaatadaptieve maatregelen

Er zijn veel voorbeelden van klimaatadaptieve maatregelen. Kijk bijvoorbeeld op de volgende websites: