Grondwater

Hoe voorkomen we problemen met het grondwater.

Samen met de omliggende waterschappen, provincie en gemeenten willen we het grondwatersysteem duurzaam beheren. Dat betekent dat we een evenwicht willen tussen het gebruiken en het beschermen van het water in de grond. Het is onze taak om te voorkomen dat er problemen ontstaan met het grondwater.

Het belangrijkste is de bescherming van functies die af hangen van het grondwater: drinkwater, dijken en woningen zonder of met een houten fundering. Ook is het belangrijk dat het zoete water in de grond beschikbaar blijft, er economische groei mogelijk is en de kwaliteit van het water wordt verbeterd. 

Wanneer het bijvoorbeeld erg droog is en de hoogte van het water in een sloot daalt, kunnen we extra water in de sloot laten stromen. Wanneer de hoeveelheid water in de grond verandert, kunnen we daar niet direct verandering in brengen. De hoeveelheid en stroming van het grondwater wordt bepaald door neerslag, hoe de bodem is opgebouwd (zand, klei) en verschillen in waterpeilen. Op kleine schaal wordt deze grondwaterstroming beïnvloed door het gebruiken van grondwater (wortels van een boom en grondwaterpompen).

Het grondwater mag gebruikt worden, maar schade die niet meer te herstellen is, moet worden voorkomen. Daarom moeten nieuwbouwplannen worden afgestemd op het grondwatersysteem. Het is belangrijk dat iedereen weet wat de gevolgen zijn van het stijgen en dalen van de hoeveelheid grondwater op hun eigendommen.