Vragen vissterfte

Hoe komt het dat vissen last krijgen van hoge temperaturen?

Vissen zijn koudbloedige dieren. Dat betekent dat het water hun lichaamstemperatuur bepaalt. Elke soort heeft een eigen maximumtemperatuur waarboven de vis niet kan overleven. In kleinere slootjes en vijvertjes met minder water, loopt de watertemperatuur overdag sneller en hoger op. Hierdoor is het water sneller te warm voor vissen. Hierdoor kunnen ze doodgaan.

Waarom gaan er vissen dood?

Vissen gaan dood door verschillende oorzaken. De belangrijkste oorzaak is meestal hoge temperaturen door het warme weer. Hierdoor stijgt de watertemperatuur te veel en daalt het zuurstofgehalte. Er zijn allerlei chemische en biologische evenwichten die door de warmte verschuiven. Zo kan er meer ammoniak in het water ontstaan. Ook daarvan kunnen vissen doodgaan als dit gehalte te hoog wordt. Planten, algen en kroos produceren overdag zuurstof maar in de nacht nemen ze zuurstof op. Aan het eind van de nacht, vlak voor zonsopkomst is het zuurstofgehalte in het water het laagst. Vissen kunnen dan doodgaan. Een extra effect is dat in warm water algen en bacteriën zich sneller verspreiden en groeien. De dood van de vissen is erg vervelend, maar niet onverwacht.

Wat doet het hoogheemraadschap om vissterfte te voorkomen?

We proberen vissterfte te voorkomen door de aanvoer van vers water met een hoger zuurstofgehalte. In droge periodes is dat lastig, omdat we dan een tekort aan goed zoetwater hebben.

Wat kan ik doen al ik dode of naar lucht happende vissen zie?

Als u dode vissen ziet, dan kunt u dit melden bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard via telefoonnummer 010 45 37 200 of bij uw gemeente via 14+netnummer. Andere zieke dieren kunt u bij de dierenambulance melden.

Waarom zijn blauwalg, botulisme of kroos slecht voor vissen?

Door blauwalg, botulisme of kroos ontstaat een zuurstoftekort in het water en groeien er meer bacteriën. Hierdoor gaan meer vissen dood. We proberen dit te voorkomen door de aanvoer van vers water met een hoger zuurstofgehalte en het extra inzetten van waterpompen. In droge periodes is dat soms lastig, omdat we dan een tekort aan goed zoetwater hebben. Tijdens een periode van droogte raakt het riool extra vervuild, doordat vuil zich als het water verzameld. Er is dan weinig water om het door te spoelen. Bij hevige regenbuien na een periode van droogte kan de rioolwaterzuiveringsinstallatie het sterker vervuilde water niet snel genoeg verwerken. Het riool loopt hierdoor vol. Dan kan vervuild rioolwater in het oppervlaktewater terechtkomen. Dat gebeurt vooral rond de Rotterdamse singels. Vissen en watervogels kunnen hierdoor doodgaan.

Waarom is te veel kroos een probleem voor vissen?

Bij warm weer kan kroos sneller groeien. Kroos is een waterplant met heel kleine groene blaadjes, die een laagje vormen op het water. Doordat kroos het water afdekt, komt er minder licht en zuurstof in het water. Dit kan problemen opleveren voor vissen. Ook is kroos geen fraai gezicht en kan het stinken. De beste maatregel is om het water zo goed mogelijk door laten stromen. Omdat we in droge tijden minder water beschikbaar hebben om door te laten stromen, kan het zijn dat u meer kroos ziet dan anders. Alleen bij uitzondering verwijderen wij het kroos. U kunt eventueel zelf kroos bij elkaar harken en gebruiken als prima mest voor de tuin. U kunt het ook te drogen leggen en in de gft-bak gooien. Om de kans op kroos te verkleinen, kunt u zorgen dat uw hond niet in buurt van sloten of singels poept en dat u eenden of vissen niet voert. Poep en gft-afval zijn voedingsstoffen waardoor kroos groeit.